453-0305/01 – Technologické procesy (TP)

Garantující katedraKatedra elektrických strojů a přístrojůKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Hrbáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Hrbáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB10 doc. Ing. Pavel Hrbáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Účelem předmětu je získaní znalostí z technologických procesů používaných v silno -proudé elektrotechnice. Posluchači budou umět stanovit a rozlišovat vhodný materiál pro magnetický obvod, stanovit rozměry a počet kusů plechů magnetického obvodů, vhodný rozměr a odpovídající izolaci vodiče pro vinutí a určit potřebné množství (délku) vodiče pro technologický předpis.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Účelem předmětu je získaní znalostí z technologických procesů používaných v silno -proudé elektrotechnice. Posluchači budou umět stanovit a rozlišovat vhodný materiál pro magnetický obvod, stanovit rozměry a počet kusů plechů magnetického obvodů, vhodný rozměr a odpovídající izolaci vodiče pro vinutí a určit potřebné množství (délku) vodiče pro technologický předpis.

Povinná literatura:

Hassdenteufel: Elektrotechnické materiály Wiedemann, E., Kellenberger, W.: Konstrukce elektrických strojů, SNTL Praha, 1973 Sequenz, H.: Herstellung der Wicklungen elektrischer Maschinen. Springer-Verlag, 1970 Drastík, F. a kol.: Atlas použití kovů ve strojírenství, elektrotechnice a v chemickém průmyslu, SNTL Praha, 1980

Doporučená literatura:

Wiedemann, E., Kellenberger, W.: Konstrukce elektrických strojů, SNTL Praha, 1973 Hrbáč, P,:Vybrané kapitoly z technologie výroby elektrických strojů,VŠB-FEI; podpora studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Bodové hodnocení Účast na cvičeních Odevzdání semestrální práce Napsání zápočtove práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Technologický proces,základní formy Kvalita výrobku, zvyšování jeho spolehlivosti a životnosti Stavba hmoty látky v různých skupenstvích Vodivé materiály v silnoproude elektrotechnice Izolanty a dielektrika používané v silnoproudé elektrotechnice Magnetické materiály, vlastnosti magnetických materiálů, užití Zhotovení magnetického obvodu elektrických strojů, přesnost výroby Zhotovování vinutí Zhotovování a zakládání střídavého vinutí Rozměry magnetického obvodu Izolační systém elektrických strojů Určení rozměrů magnetických obvodů a vinutí Technologická úprava vinutí Provedení a montáž elektrických strojů Cvičení: Úvodní cvičení podmínky zápočtu bezpečnostní předpisy Základní pojmy stavby hmoty Celosemestrální individuální písemná práce zaměřena na technologický návrh materiálů rozměrů a provedení magnetického obvodu vodiče vinutí provedení rozloženého vinutí technologický předpis pro provedení vinutí izolačního systému vinutí provedení plechu magnetického obvodu drážky návrh šablony pro vinutí. Kontrolní cvičení prověření semestrální práce Zápočtová písemná práce Zápočtové cvičení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 45  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní