453-0315/01 – Degradační procesy elektrotechnických systémů (DPES)

Garantující katedraKatedra elektrických strojů a přístrojůKredity4
Garant předmětuIng. Václav Čech, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Čech, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAC37 doc. Ing. Petr Kačor, Ph.D.
MAR47 Ing. Martin Marek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá změnami užitných vlastností materiálů, prvků a systémů používaných v elektrotechnice a elektronice. Popisuje vlivy, které způsobují degradaci jejich funkčních vlastností i způsoby omezení negativního působení těchto vlivů. Dále se zabývá vlivem údržby na životnost elektrotechnických zařízení a také metodami technické diagnostiky, které jsou použitelné pro určení aktuálního stavu funkčních vlastností. Pozornost je rovněž věnována elektroodpadu, jeho sběru, využití a likvidace. Předmět je určen studentům magisterského studia oborů elektrických strojů, přístrojů a pohonů, elektroenergetiky, komerční elektrotechniky i ostatních oborů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí studovat zaměření Komerční elektrotechnika, Elektrické stroje a přístroje a ostatní zaměření oboru Elektroenergetika. Studenti se seznámí s příčinami znehodnocování funkčních vlastností elektrotechnických výrobků, a to jak při výrobě, tak i při přepravě, skladování a prodeji.

Povinná literatura:

Jermolin,N.P.: Zuverlesisigkeit elektrischer Maschines, VEB Verlag, Berlin,1981 Bartáková,B., Vařák J.: Elektrická zařízení v chemických a jiných agresivních prostředích. SNTL,1975 Kudláček,I.: Degradační procesy, skriptum ČVUT Praha, 1994 Bernasová,E.: Návody ke cvičení z předmětu Materiály a technologie I a II,Skriptum ČVUT Praha, 1987

Doporučená literatura:

Act No. 185/2001 of Statutes at large. Amendment of act No. 7/2005 of Statutes at large. Regulation No. 352/2005 of Statutes at large.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Bodové hodnocení účast na všech laboratorních cvičeních odevzdání všech protokolů laboratorních úloh napsání testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Degradační vlivy působící na elektrické a elektronické prvky a výrobky Obecný model stárnutí elektrického funkčního prvku.Základy fyziky poruch. Prostředí, jeho druhy, klasifikace. Složky ovzduší obklopující elektrická zařízení Vlhkostní znehodnocování Znehodnocování prachem Teplotní znehodnocování Elektrické znehodnocování Znehodnocování kovových součástí elektrického zařízení Vlivy prostředí na organické izolační a konstrukční části Působení na anorganické izolační a konstrukční materiály Výpočty a modelování stárnutí Zkoušení vlivu agresivního prostředí Ochrana elektrotechnických a elektronických přístrojů a zařízení proti působení prostředí. Likvidace elektrotechnických výrobků a ekologické zpracování odpadů. Laboratoře: Seznámení s náplní cvičení, bezpečnostní poučení, podmínky zápočtu Metody měření termoklimatických dat Měření izolačního odporu vzorků pevných izolantů i výrobků suchých a vlhkých Měření průrazného napětí různých izolantů Měření teplotní závislosti kapacit kondenzátorů Měření magnetických vlastností kovových materiálů Měření transformátorového oleje Výpočty životnosti izolačních materiálů Měření rezistivity polovodivého materiálu Výpočtové cvičení Měření magnetických vlastností elektrotechnických plechů po mechanickém namáhání Ekonomické dopady znehodnocování výrobků Praktická likvidace vyřazeného výrobku Test. Hodnocení a zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 45  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní