453-0323/01 – Modelování přechodových dějů v el. strojích a přístrojích (MPESP)

Garantující katedraKatedra elektrických strojů a přístrojůKredity8
Garant předmětuIng. Zdeněk Hytka, CSc.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Hytka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HYT30 Ing. Zdeněk Hytka, CSc.
MIS01 prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvovováním předmětu studenti 4. ročníku magisterského studia ovládají problematiku přechodných dějů v elektrických strojích a přístrojích. Studenti umí modelovat tyto přechodové děje pomocí software ATP-EMTP.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Tento předmět se zabývá aplikovaným využitím poznatků z oblastí elektrických strojů a přístrojů při numerickém řešení elektrických sítí. V rámci cvičení se studenti naučí vytvářet a aplikovat náhradní schémata vypínačů, transformátorů, vedení, různých typů zátěží apod. pro řešení přechodových dějů pomocí software ATP - EMTP. Absolventi předmětu mohou využít získané poznatky při řešení semestrálních a diplomových prací.

Povinná literatura:

Havelka, O.: Elektrické přístroje, SNTL Praha, 1985 Mayer, D.:Úvod do teorie elektrických obvodů, SNTL Praha, 1981 Postnikov, I.M.: Obobšennaja teoria u perechodnye processy električeskij mašin, Technika Kyjev, 1966 Zajíc, L.: Vypínače vysokého napětí ČSN 38 0412 - Stanovení průběhu zotaveného napětí v sítích vn a vvn Cigánek, L.: Elektrické přístroje spínací, ochranné a řídící, SNTL Praha, 1956 Hruškovič, L.: Elektrické stroje, STU Bratislava, 1999 ATP-EMTP - Rulebooks

Doporučená literatura:

Havelka, O.: Elektrické přístroje, SNTL Praha, 1985 Mayer, D.:Úvod do teorie elektrických obvodů, SNTL Praha, 1981 Zajíc, L.: Vypínače vysokého napětí Cigánek, L.: Elektrické přístroje spínací, ochranné a řídící, SNTL Praha, 1956 Hruškovič, L.: Elektrické stroje, STU Bratislava, 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání všech protokolů, závěrečný test. Student musí ze cvičení získat aspoň 25bodů (40bodů max.) pro udělení zápočtu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Program EMTP - ATP, možnosti použití, základní struktura, postup zadávání, řešení a interpretace výsledků. Modelování přechodných dějů při zapínání trojfázových soustav. Modelování přechodných dějů při vypínání trojfázových soustav Vliv sítě a zhášedla na vypínací pochod v obvodech střídavého proudu (deformace proudu odporem oblouku, vypínání malých induktivních proudů) Vliv sítě a zhášedla na vypínací pochod v obvodech střídavého proudu (vypínání kapacitních proudů, blízký zkrat) Modelování vedení a kabelů pomocí softwarové podpory Line/Cable constant Náhradní schéma transformátoru, postup při zadávání modelu, modelování transformátorů ze štítkových hodnot pomocí BCTRANu. Náhradní schéma točivých strojů, postup při zadávání modelu. Bezkontaktní spínání, řídící obvody, modedelování reálných usměrňovačů. Zjednodušující předpoklady při tvorbě modelu, správná interpretace výsledků. Projekty: Studenti zpracují samostatný projekt modelu přechodného děje. Počítačové laboratoře: Seznámení s programem ATP-EMTP, postup zadávání, řešení a interpretace výsledků. Modelování přechodných dějů při zapínání. Modelování přechodných dějů při vypínání. Modelování obvodů s rozloženými kapacitami a indukčnostmi a obvodů se soustředěnými kapacitami a indukčnostmi. Zohlednění deformace proudu odporem oblouku, utrhávání proudu. Modelování vypínání stejnosměrných obvodů. Modelování kabelů pomocí Line/Cable constant. Modelování nesymetrických zátěží. Modelování motorů. Modelování transformátorů, BCTRAN. Modelování obvodů s polovodičovými prvky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.