453-0500/01 – Elektrické stroje I (ES I)

Garantující katedraKatedra elektrických strojů a přístrojůKredity6
Garant předmětuIng. Václav Čech, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Čech, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném absolvování tohoto předmětu umí student terii transformátorů a asynchronních strojů, umí popsat jejich vlastnosti a použiti. Umí dále měřit provozní charakteristiky těchto strojů. Studenti v tomto předmětu získají přehled o všech druzích el. strojů a vědomosti z teorie transformátorů a as. strojů. Naučí se měřit vlastnosti těchto strojů.

Vyučovací metody

Anotace

V tomto předmětu jsou studenti seznámeni s rozdělením el. strojů, s materiály používanými pro el. stroje a se základními zákony pro el. stroje. Dále jsou probírány základní principy transformátorů a asynchronních strojů. V laboratorních cvičeních jsou měřeny základní úlohy na těchto strojích.

Povinná literatura:

Keppert, S., Čermák, T.: Transformátory, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Keppert, S.: Asynchronní stroje, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Petrov,G.N.: El. stroje 1 a 2, ACADEMIA 1980 Bašta J. a kol.: Teorie el. strojů, SNTL/ALFA 1968 Hindmarsh,J.: Electrical Machines and their Applications, Oxford,1970

Doporučená literatura:

Keppert, S., Čermák, T.: Transformátory, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Keppert, S.: Asynchronní stroje, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Petrov,G.N.: El. stroje 1 a 2, ACADEMIA 1980 Bašta J. a kol.: Teorie el. strojů, SNTL/ALFA 1968 Hindmarsh,J.: Electrical Machines and their Applications, Oxford,1970

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Bodové hodnocení účast na všech laboratorních cvičeních odevzdání všech protokolů laboratorních úloh napsání testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Rozdělení elektrických strojů. Energetická bilance. Maxwellovy rovnice. Materiály používané v elektrických strojích. Krytí, tvary a chlazení elektrických strojů. Princip, popis a působení transformátorů. napěťové rovnice. Fázorové diagramy. Náhradní schéma. Provozní stavy. Úbytek napětí. Trojfázové transformátory. Spojování vinutí, skupiny spojení. Paralelní spolupráce. Nesymetrické zatížení transformátorů. Autotransformátory. Transformátory pro usměrňovače. Tvary magnetických polí v elektrických strojích. Kmitové pole. Točivé magnetické pole. Magnetické napětí ve vinutí. Základy stejnosměrných a střídavých vinutí točivých strojů. Význam a použití asynchronních strojů. Konstrukční provedení a základní údaje. Princip funkce, indukované napětí a proud. Pracovní stavy asynchronních strojů. Magnetizační proud. Energetická bilance asynchronního stroje. Náhradní schéma. Tažná síla a moment. Kruhový diagram asynchronního stroje používaný v praxi a jeho význam a použití. Spouštění asynchronních motorů. Řízení otáček asynchronních motorů. Asynchronní generátor a brzda. Vliv vyšších harmonických na činnost asynchronního stroje. Jednofázové asynchronní motory. Zvláštní asynchronní stroje. Laboratoře: Seznámení s laboratoří. Bezpečnost práce, požární bezpečnost. Podmínky zápočtu. Požadavky na protokoly z měření a na semestrální práce Příklady z transformátorů základní rovnice. Náhradní schéma. Příklady z transformátorů. Výpočet odporů a reaktancí pro náhradní schéma. Příklady z transformátorů. Měření spojování vinutí trojfázových transformátorů. Příprava na měření. Měření spojení třífázového transformátoru, určování začátků a konců cívek vinutí. Měření transformátoru naprázdno. Měření nakrátko. Náhradní schéma transformátoru z naměřených hodnot. Opakování učiva o transformátorech. Příklady na výpočet paralelní spolupráce, úbytku napětí a zkratových proudů. Test z transformátorů. Příprava na měření z asynchronních motorů. Příklady, náhradní schéma. Měření naprázdno. Měření asynchronního motoru naprázdno, nakrátko. Měření asynchronního motoru naprázdno, nakrátko, kruhový diagram. Měření zatěžovací charakteristiky. Test z asynchronních motorů, příklady na výpočet skluzu a magnetické indukce. Příklady, vektorový diagram, energetická bilance spouštění a regulace motorů. Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku