453-0501/01 – Electrical Machines II (ES II)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Machines and ApparatusCredits6
Subject guarantorIng. Václav Čech, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Čech, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+4
Part-time Credit and Examination 4+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course objectives is to master basic calculation necessary by operation and maintenance of electrical machines and also obtaining knowledge about processes in the machines during their operation.

Teaching methods

Summary

Students became familiar with basic of magnetic circuit design of electrical machines, basic of winding, insulation system design, circle diagrams, exciting systems of synchronous and direct current machines. Then basic of theory of commutation of AC and DC machines. All types of machines will be measured during laboratory excercises.

Compulsory literature:

Hindmarsh,J.: Electrical Machines and their Applications, Oxford,1970

Recommended literature:

Provazník, : Synchronní stroje, skriptum VŠB Ostrava, 1985 Petrov, G.N.: Elektrické stroje 2, ACADEMIA 1980 Lammerhamer, Chládek, K.: Stejnosměrné stroje, SNTL Praha, 1957 Baška, J. a kol.: Teorie elektrických strojů, SNTL, ALFA, 1968 Měřička, V., Zoubek, Z.: Obecná teorie elektrického stroje, SNTL Praha 1973 Hindmarsh,J.: Electrical Machines and their Applications, Oxford,1970

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Bodové hodnocení účast na všech laboratorních cvičeních odevzdání všech protokolů laboratorních úloh napsání testu

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Synchronní stroje. Použití a konstrukční uspořádání. Princip působení. Magnetická indukce ve vzduchové mezeře. Reakční magnetické napětí. Reakce kotvy. Charakteristika naprázdno a nakrátko. Náhradní schéma synchronních strojů. Synchronní reaktance. Provozní stavy. Indukční charakteristika. Potierova reaktance. Generátor pracující samostatně a paralelně se síti. Fázování. Synchronní motory. Synchronní kompenzátor. Moment synchronní ho stroje. Statická a dynamická stabilita. Zkraty synchronních strojů. Budící systémy. Princip stejnosměrných strojů. Indukované napětí. Charakteristika naprázdno. Stejnosměrný stroj při zatížení, reakce kotvy. Kompenzační vinutí. Podstata komutace. Reaktanční napětí. Pomocné póly. Tažná síla a moment stejnosměrného stroje. Budící vinutí. Rozdělení stejnosměrných strojů. Vlastnosti a použitelnost dynam. Vlastnosti a použitelnost stejnosměrných motorů. Zkrat na stejnosměrném stroji. Výpočet indukčnosti kotevního a budícího obvodu. Zvláštní stejnosměrné stroje. Princip a působení střídavých komutátorových motorů. Jednofázové komutátorové motory. Třífázové komutátorové motory. Obecný elektrický stroj. Základní provedení obecného stroje. Napěťové a pohybové rovnice obecného stroje. Aplikace teorie obecného stroje na stroji stejnosměrném, asynchronním a synchronním. Laboratoře: Seznámení s požadavky pro udělení zápočtu. Bezpečnostní poučení, teoretický rozbor první laboratorní úlohy. Laboratorní měření synchronního stroje naprázdno a nakrátko. Příklady ze synchronních strojů. Laboratorní úloha - měření V- křivek, Potierova reaktance, stanovení buzení. Příklady ze synchronních strojů. Laboratorní měření - časové konstanty, reaktance synchronních strojů- budící charakteristiky. Laboratorní měření - budící charakteristiky - časové konstanty, reaktance synchronních strojů. Příklady ze synchronních strojů, test. Laboratorní měření na stejnosměrných strojích, cize buzený motor a dynamo - derivační motor. Příklady ze stejnosměrných strojů. Příklady ze stejnosměrných strojů, komutátorové stroje. Příklady obecný stroj - Laplaceova transformace. Příklady obecný stroj, test ze stejnosměrných a komutátorových strojů. Zápočet

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.