453-0505/01 – Operating Properties of Electrical Apparatus (PVEP)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Machines and ApparatusCredits6
Subject guarantorIng. Zdeněk Hytka, CSc.Subject version guarantorIng. Zdeněk Hytka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Combined Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Sudents become familiar with electric apparatus design of HV, EHV and UHV, apparatus properties and testing and parameters for choosing of apparatus, use knowledge in practice by distributing boards design.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Other activities

Summary

This course follows the Electrical Apparatus and Electrical Switching and Control apparatus courses. The theory design of switching apparatus including constructing and materials is added. The main part of this course deals with classification of switching devices, their characteristics and their operating behaviours. In the concluding part of this subject basic principles of the design of the switchgears and the switching stations and their basic accessories are explained.

Compulsory literature:

Havelka, O.: Elektrické přístroje, SNTL Praha, 1985 Bárta, K. Vostracký, Z.: Spínací přístroje velmi vysokého napětí, SNTL Praha, 1983 Novotný, V. Vávra, Z.: Elektrické přístroje a rozváděče vn, SNTL Praha, 1985 Novotný, V.: Využití elektronegativního plynu SF6 v elektrotechnice, SNTL Praha 1982 Poltěv, A.I.: Elegazovyje apparaty, Eněrgija, Leningrad 1971

Recommended literature:

Havelka, O.: Elektrické přístroje, SNTL Praha, 1985 Bárta, K. Vostracký, Z.: Spínací přístroje velmi vysokého napětí, SNTL Praha, 1983 Novotný, V. Vávra, Z.: Elektrické přístroje a rozváděče vn, SNTL Praha, 1985 Novotný, V.: Využití elektronegativního plynu SF6 v elektrotechnice, SNTL Praha 1982 Poltěv, A.I.: Elegazovyje apparaty, Eněrgija, Leningrad 1971

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání předepsaných zpráv ze cvičení a absolvování testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Podstata spínání stejnosměrného a střídavého proudu, základní funkce elektrických přístrojů, jejich dělení a nasazení v elektrickém rozvodu. Provedení přístrojů - spínací přístroje bez zhášedel, odpojovače vn, vvn a zvn. Provedení přístrojů - spínací přístroje bez zhášedel, přístroje prosté - pákové, otočné a suvné. Magnetické vypínače - princip, zhášecí komory, vypínače vn, omezovací vypínače, stejnosměrné rychlovypínače. Vypínače kapalinové a s pevným hasivem, volné hoření oblouku v oleji, zhášedla, vypínače olejové, maloolejové a vodní. Tlakovzdušné vypínače, princip zhášedel, vypínače vn, vypínače vvn a zvn, vypínače autopneumatické. Vypínače plynové, fluorid sírový a jeho vlastnosti, oblouk v SF6, vypínače s fluoridem sírovým, dvoutlaká soustava, autopneumatický vypínač, zapouzdřené systémy. Vakuové vypínače, vlastnosti vakua, oblouk ve vakuu, technologie v akuového zhášedla, vlastnosti a trendy vývoje vakuové spínací techniky. Ostatní výbava rozváděčů a rozvoden, silové rezistory, tlumivky a kondenzátory. Ostatní výbava rozváděčů a rozvoden, přístrojové transformátory. Rozváděče a rozvodny - obecné pojmy, požadavky, konstrukční zásady. Rozváděče nn. Rozváděče a rozvodny vn. Rozvodny vvn a zvn - venkovní. Rozvodny a rozváděče vvn a zvn - zapouzdřené. Cvičení: Seznámení se s laboratorním řádem, provedení bezpečnostního školení, program laboratorních cvičení, grafická úprava prací, požadavky pro udělení zápočtů, studijní podklady. Srovnání kontaktního,bezkontaktního a hybridního spínače. Měření vlastních časů vypínačů nn. Měření vlastních časů vypínačů vn. Návrh spouštěče asynchronního motoru - pro obor 26-32-08, Měření na přístrojovém transformátoru napětí - pro obor 26-34-08. Návrh reaktoru pro omezení zkratového proudu. Návrh silového kondenzátoru - pro obor 26-32-08, Měření na přístrojovém transformátoru proudu - pro obor 26-34-08. Test. Zhodnocení průběhu cvičení, opravy programů udělování zápočtů.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2642R004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2642R004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner