453-0507/01 – Systémy ochran elektrických strojů (SOES)

Garantující katedraKatedra elektrických strojů a přístrojůKredity4
Garant předmětuIng. Václav Čech, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Čech, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLS10 Ing. Jindřich Olšanský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí aplikovat různé typy ochran na elektrické stroje a umí je projektovat a provozovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy, zásadami a nejběžnějšími výpočty pro chránění elektrických strojů. V tomto předmětu jsou probírány principy ochran elektromechanických, tranzistorových a digitálních včetně jejich sestav a rovněž zařazení těchto ochran do nadřazených řídících systémů včetně optorozvodů.

Povinná literatura:

Chladný, Vl., Hudák, D. - Ochrany v elektrizačných sústavách, skriptum ALFA Bratislava, 1977 Chladný, Vl.: Ochrany v elektrizačných sústavách, skriptum VŠT Košice, 1983

Doporučená literatura:

Chladný, Vl., Hudák, D. - Ochrany v elektrizačných sústavách, skriptum ALFA Bratislava, 1977 Chladný, Vl.: Ochrany v elektrizačných sústavách, skriptum VŠT Košice, 1983

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Bodové hodnocení účast na všech laboratorních cvičeních odevzdání všech protokolů laboratorních úloh napsání testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod k principům ochran elektrických strojů. Zdůvodnění nutnosti chránění elektrických strojů, pohonů, izolační systémy a jejich tepelná odolnost. Napěťové namáhání, vliv nesinusového napájení.. Definování energetických soustav, rozdělení, třídění - třídění podle napětí - výpočty v rozvodnách - mechanické, elektrické a tepelné. Vlastnosti elektrických strojů. Proudová a momentová přetížitelnost jednotlivých druhů strojů, rozběhové proudy a jejich omezení.Schémata zapojení a jejich funkce. Přístroje pro ochrany elektrických strojů - vypínače, jističe, měřící trafa napětí a proudu. Dimenzování zapojení vnějších obvodů ochran a pomocných relé (kontakty). Roztřídění ochran elektrických strojů podle funkce, návaznost na nadřazený systém rozvodu - ochrany nadproudové, tepelné, podpěťové, přepěťové, přímé, elektronické atd. Sestava nízkého napětí - jednoduché obvody s ochranami - praktické zapojení, odzkoušení. Zapojení ochran do obvodů energetických soustav - pro ochrany, probrané ad 4). Sestava nízkého napětí - obvody větvené a okruhované s ochranami - praktické zapojení, odzkoušení. Nastavování ochran- nadproudových, tepelných, podpěťových Sestava vysokého napětí (6 kV) - jednoduchý rozvod (paprskovitý) s ochranami - praktické zapojení, odzkoušení. Nastavování ochran - přímých, elektronických, Buchholzova relé, a speciálních ochran. Sestava vn - větvené a zokruhované obvody s ochranami - praktické zapojení, odzkoušení. Selektivita ochran. Rozbor složitého nadřazeného systému, jeho zapojení a určení selektivity. Sestava vvn - praktické zapojení,odzkoušení. Obvyklá zapojení ochran v energetických soustavách. Od nadřazené sítě k jednotlivým motorům. Návaznost na nadřazenou síť - praktické zapojení, odzkoušení. (Převod proudů a napětí ve cvičeních 5 až 10 realizován v soustavě 500 V a 380 V) Souvislost zkratových údajů rozvoden s ochranami. Při jakém rozvodu co chráním, nepoplést ochranu kabelu s ochranou motoru, trvání zkratu, OZ apod. Výpočty ochran typu ALOX apod. Nadřazené systémy ochran. Skladba nadřazených systémů velkých podniků, řízení ochran pomocí dotazů přes počítač (systém ABB).Schéma složité sítě vvn/vn/nn, osazení ochranami, jejich návrh včetně řídicího pracoviště. Vnitřní konstrukce nepřímých ochran. Nepřímé ochrany (za MTP nebo MTN). Schéma složité sítě vvn/vn/nn, osazení ochranami, jejich návrh včetně řídicího pracoviště. Dimenzování zapojení ochran. Zohlednění transfigurace sítě, zkratového výkonu s ohledem na instalované elektrické stroje. Laboratoře: Seznámení s katalogy Výpočty důležitých hodnot pro nastavení ochran. Zapojení jednotlivých ochran do systémuSestavy a jejich výpočty, protokol. Sestavy a jejich výpočty, protokol. Sestavy a jejich výpočty, protokol. Sestavy a jejich výpočty, protokol. Sestavy a jejich výpočty, protokol. Sestavy a jejich výpočty, protokol. Výpočty složených ochran. Řízení ochran.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 55  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.