453-0508/01 – Elektromagnetické přístroje (EMP)

Garantující katedraKatedra elektrických strojů a přístrojůKredity6
Garant předmětuIng. Zdeněk Hytka, CSc.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Hytka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEL32 Ing. David Helštýn
HYT30 Ing. Zdeněk Hytka, CSc.
MAR47 Ing. Martin Marek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti umí konstruovat a experimentálně ověřovat provedení a vlastnosti elektromagnetů a přístrojových transformátorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět doplňující znalosti v oblasti aplikací elektromagnetických obvodů. První část předmětu je soustředěna na teorii a návrh tahových a přídržných ss a st elektromagnetů. Druhá část předmětu je věnována měřícím transformátorům proudu a napětí vč. jejich návrhu.

Povinná literatura:

Bull, B.K.: Elektrické přístroje, SNTL Praha, 1985 Cigánek, L.: El. přístroje spínací, ochranné a řídící, SNTL Praha, 1956

Doporučená literatura:

Bull, B.K.: Elektrické přístroje, SNTL Praha, 1985 Cigánek, L.: El. přístroje spínací, ochranné a řídící, SNTL Praha, 1956

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání předepsaných zpráv ze cvičení a absolvování testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Magnetické pole a prostředí - magnetický obvod, základní zákony, výpočet magnetické vodivosti různě ohraničených prostorů. Výpočet magnetických veličin - pro daný magnetický tok, pro dané magnetomotorické napětí, obvody s permanentními magnety. Rozptyl - magnetický obvod dvousloupkový, plášťový magnetický obvod, obvod trojsloupkový, rotační plášťový obvod, činitel rozptylu. Elektromagnety - jako měniče energie, základní vztahy, tvary elektromagnetů, konstrukční úpravy pólových nástavců. Statická tahová charakteristika stejnosměrného elektromagnetu, spínání stejnosměrných elektromagnetů. Tahová charakteristika střídavého elektromagnetu jednofázového a trojfázového, závit nakrátko. Elektromagnety břemenové, magnetická upínadla, spojky a brzdy. Magnetické separátory, odlučovače a rozdružovače, separátory nízkointenzitní a vysokointenzitní. Přístrojové transformátory napětí - rozdělení, základní veličiny, náhradní schéma a fázorový diagram, chyby transformátoru napětí, diagram chyb a pole dovolených chyb. Závislost chyb, jejich výpočet, úprava chyb - závitová korekce, rozpětí chyb, průchozí impedance, kapacitní transformátory napětí. Návrh přístrojového transformátoru napětí. Přístrojové transformátory proudu - rozdělení a definice, náhradní schema a fázorový diagram. Chyby MTP a diagram chyb, závislost chyb, úprava chyb, MPT v nadproudové oblasti a při zkratu. Speciální MTP - MTP pro rychlé ochrany, MTP pro zemní jištění, diferenciální transformátory. Návrh přístrojového transformátoru proudu. Provedení přístrojových transformátorů - magnetický obvod, vinutí MTN a MTP, izolace měřících transformátorů, zapojení do obvodů. Cvičení: Seznámení se s laboratorním řádem, provedení bezpečnostního školení, program laboratorních cvičení, grafická úprava prací. Program cvičení, požadavky na udělení zápočtu, studijní přehledy (literatura). Návrh stejnosměrného elektromagnetu. Návrh MTP (zadání) a poznámky k řešení. Náhradní cvičení (dle potřeby). Zhodnocení průběhu cvičení, opravy protokolů, udělování zápočtů. Laboratoře: Měření tahové charakteristiky stejnosměrného elektromagnetu. Měření tahové charakteristiky střídavého elektromagnetu. Návrh střídavého elektromagnetu. Měření na přístrojovém transformátoru napětí. Návrh MTN (zadání) a poznámky k řešení. Měření na přístrojovém transformátoru proudu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.