453-0509/01 – Basic Principles of Plasma Technique (ZTP)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Machines and ApparatusCredits4
Subject guarantorIng. Zdeněk Hytka, CSc.Subject version guarantorIng. Zdeněk Hytka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Course that extends the knowledge's of students to the relevant questions of the fourth state of matter (Plasma State). The course gives prime considerations about plasma and elements of kinetic theory of gas. Students are acquainted with classification of electrical discharges and electrical arc in next chapter. In the conclusion of the course applications of the plasma, introduction to steering thermonuclear reaction and technical conditions of rise plasma are dealt with.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání předepsaných zpráv ze cvičení a absolvování testu

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní úvahy o plazmatu - definice, výskyt, aplikace, látková skupenství, pojem teploty, kritéria pro existenci plazmatu. Základy kinetické teorie plynů - pružné srážky účinný průřez, srážková frekvence a volná dráha, tlak a teplota, rozdělení rychlostí, elementární procesy. Technické zdroje plazmatu, chemické reakce, sluneční energie . Elektrické výboje, nesamostatné, samostatné, temný výboj, výboj doutnavý a korona, jejich aplikace. Elektrické výboje, jiskra a její aplikace, bleskový výboj. Elektrické výboje, oblouk a jeho aplikace. Elektrický oblouk - jeho části-katoda, anoda, trup, stabilizovaný oblouk, charakteristiky. Technické aplikace plazmatu - elektronky, doutnavky, osvětlovací technika. Technické aplikace plazmatu - obloukové svařování, obloukové pece. Technické aplikace plazmatu - princip plazmometů, povrchové úpravy, řezání materiálů plazmomety. Technické aplikace plazmatu - využití plazmometů v elektroenergetice. Technické aplikace plazmatu - plazmový motor, MHD generátory. Úvod do řízené termonukleární reakce. Magnetické udržení plazmatu. Technické podmínky vzniku plazmatu. Technologické problémy realizace termonukleární reakce. Měření statické charakteristiky elektrického oblouku. . Měření koncentrace elektronů. Měření charakteristiky doutnavého výboje. Měření dynamické charakteristiky elektrického oblouku. Měření průběhu potenciálu podél elektrického oblouku. Měření tvaru výbojové dráhy elektrického oblouku. Laboratoře: Měření statické charakteristiky elektrického oblouku. . Měření koncentrace elektronů. Měření charakteristiky doutnavého výboje. Měření dynamické charakteristiky elektrického oblouku. Měření průběhu potenciálu podél elektrického oblouku. Měření tvaru výbojové dráhy elektrického oblouku.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2642R004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2642R004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner