453-0512/01 – Silnoproudá elektrotechnika (SE)

Garantující katedraKatedra elektrických strojů a přístrojůKredity4
Garant předmětuIng. Václav Čech, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Čech, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E18 Ing. Václav Čech, Ph.D.
FOL089 Ing. Jiří Foldyna
KAC37 Ing. Petr Kačor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student zná základy elektrických přístrojů, elektrických strojů a pohonů a elektroenergetiky, dimenzování přístrojů a pohonů a umí se orientovat v hlavních technických údajích a provádí základní výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu jsou probírány základní principy elektrických přístrojů, strojů a pohonů a jejich chování v energetických sítích. Studenti získájí zkušenosti s měřícími metodami a s provozem těchto zařízení.

Povinná literatura:

Heřman, J. a kol.: Příručka silnoproudé elektrotechniky,SNTL Praha, 1984 Janoušek, J., Suchánek, V.: Základy silnoproudé elektrotechniky, Ediční středisko ČVUT Praha, 1992

Doporučená literatura:

Heřman, J. a kol.: Příručka silnoproudé elektrotechniky,SNTL Praha, 1984 Janoušek, J., Suchánek, V.: Základy silnoproudé elektrotechniky, Ediční středisko ČVUT Praha, 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Bodové hodnocení 1. Protokoly z laboratorních cvičení -přístroje, stroje, pohony 2. Test maximální počet bodů ze cvičení 45 bodů Podmínky pro získání zápočtu: absolvování všech cvičení, odevzdání všech protokolů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Obecné pojmy - spínací přístroje mn + nn, přechodové děje, význam pro jištění a spínání - názvosloví. Pojistky - význam jištění, tavný proud, doba působení, energie prošlá pojistkou, omezovací schopnost pojistky, provedení, volba, charakteristiky. Jističe - činnost jističe, charakteristika, spouště, zámek, volnoběžka, omezující jistič, podstata přerušení střídavého proudu, provedení, volba. Stykače - druhy provozu, provedení kontaktů,elektromagnetický pohon, tepelné poměry, kontaktní ústrojí. Elektromagnety - stejnosměrné, střídavé, s trvalými magnety, charakteristiky, jejich nastavení, možnost změn, aplikace - relé - návrh magnetického obvodu, cívky, tepelné poměry, doba působení, polarizační relé, vysokofrekvenční relé, kontakty a jiskra, relé větších výkonů. Rozdělení elektrických strojů, materiály používané v elektrických strojích, provedení, tvary, krytí, způsoby chlazení. Energetická bilance v elektrických strojích,. Ztráty a oteplování strojů. Transformátory, druhy, konstrukce, použití. Princip působení, provozní stav, náhradní schéma. Postup výpočtu malého transformátorku. Asynchronní stroje, konstrukce a použití, princip činnosti. Spouštění, brzdění a regulace otáček asynchronních motorů. Synchronní stroje, rozdělení a použití. Synchronní motory, použití a regulace otáček. Reluktanční a hysterezní motory. Stejnosměrné motory. Princip komutace. Druhy ss. motorů a jejich použití. Krokové a lineární motory. Bezkomutátorové ss. motory. Rozdělení a použití statických měničů, rozdělení podle toku energie. Usměrňovače, druhy, popis činnosti. Jednofázové a třífázové, řízené a neřízené. Zvlnění proudu, komutace, charakteristiky Střídavé měniče, měnič kmitočtu, střídavé spínače a měnič napětí, měnič impedance. Negativní vlivy měničů na napájecí síť a na el. motory. Účiník a opravdový účiník. Vyšší harmonické. EMC. Laboratoře: Úvod, bezpečnost Měření příd. ztrát a jevu blízkosti, měření vypínací charakteristiky. Modelování vypínání. Výpočet vypínání. Příklady z elektrických strojů. Měření na synchronním motoru. Měření na transformátoru. Měření na asynchronním motoru. Pohon s ss motorem. Modelování a simulace ss motoru s cizím buzením. Pohon s asnychronním motorem napájeným z měniče kmitočtu. Příklady z elektrických pohonů. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 55  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku