453-0902/01 – Diagnostics of Electric Machines and Drives (DESP)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Machines and ApparatusCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Karel ChmelíkSubject version guarantordoc. Ing. Karel Chmelík
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1E18 Ing. Václav Čech, Ph.D.
H1M10 doc. Ing. Karel Chmelík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course objectives are to become students familiar with technical diagnostic methods, diagnostic systems and quantities giving evidence about functional properties state of electrical machines and apparatus.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Methods of technical diagnostic, mountingless, nondestructive, functional, their application on electrical machines, apparatus and drives. Sort of failures and their detection. Information systems about operation properties.

Compulsory literature:

Barták a kol.: Diagnostika poruch izolací elektrických strojů, SNTL 1984

Recommended literature:

Barták a kol.: Diagnostika poruch izolací elektrických strojů, SNTL 1984

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úvod a vymezení pojmů. Úkoly technické diagnostiky. Bezdemontážní diagnostika. Metody technické diagnostiky a jejich vhodná aplikace na části elektrických strojů. Hodnocení použitelnosti metod. Vibrodiagnostika.Metody měření, volba vhodných přístrojů. Úroveň vibrací pro jednotlivé části elektrických strojů. Diagnostika izolačních systémů elektrických strojů. Popis objektu zkoumání. Hledání veličiny schopné výpovědi o stavu funkčních vlastností izolačních systémů. Destruktivní a nedestruktivní metody a částečně destruktivní metody. Měření izolačních odporů, tg , měření částečných výbojů, stejnosměrné metody apod. Jejich výhody a použitelnost u strojů v provozu. Diagnostika transformátorových olejů. Informační systémy o stavu elektrických strojů, o jejich poruchách, opravách a provozu. Poruchy elektrických strojů a jejich přičiny. Diagnostické metody použitelné pro ostatní prvky elektrických pohonů (výkonové prvky, regulátory, čidla apod.). Některá další diagnostická měření a jejich použití pro elektrické stroje a pohony. (Termovize, oscilografická měření, monitorování).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner