453-0903/01 – Reliability of Electrical Machines, Apparatus an Drives (SESP)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Machines and ApparatusCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Karel ChmelíkSubject version guarantordoc. Ing. Karel Chmelík
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1E18 Ing. Václav Čech, Ph.D.
H1M10 doc. Ing. Karel Chmelík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po absolvování tohoto předmětu studen umí definovat degradační činitele, kteří působí na elektrický prvek během jeho provozu a dále zná metody pro určování spolehlivosti a životnosti zvláště el. strojů, přístrojů a pohonů.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Basic theory of reliability, general model of degradation of functional electrical element an degradation factors are studied.

Compulsory literature:

Leitl R.: Spolehlivost elektrotechnických systémů, SNTL 1990 Calabro: Základy spolehlivostí a jejich využití v praxi, SNTL 1965 Ermalin, Žeridrin: Zuverlässigkeit el. Maschinen, VEB VERLAG TECHNIK BERLIN 1981

Recommended literature:

Leitl R.: Spolehlivost elektrotechnických systémů, SNTL 1990 Calabro: Základy spolehlivostí a jejich využití v praxi, SNTL 1965 Ermalin, Žeridrin: Zuverlässigkeit el. Maschinen, VEB VERLAG TECHNIK BERLIN 1981

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úvod teorie spolehlivosti. Pojmy a definice. Obnovovaný a neobnovovaný objekt. Vanová křivka. Určování spolehlivostí elektrických strojů a přístrojů. Degradační činitelé a jejich vliv na životnost elektrických strojů. Obecná formulace problému. Analýza působení degradačních činitelů na jednotlivé částí elektrických strojů a přístrojů. Opatření bránící degradaci částí strojů a přístrojů. Provozní a modelové namáhání elektrických strojů. Určování spolehlivostí elektrických strojů. Porucha a poruchový prostoj. Spolehlivost izolačních systémů. Spolehlivost ložisek. Spolehlivost kluzného kontaktu. Matematické modely spolehlivosti jednotlivých částí. Statistika poruch. Spolehlivost prvků pro řídící a regulační techniku a prvků výkonové elektroniky. Měřitelné veličiny schopné výpovědi o stavu funkčních vlastnosti těchto prvků. Výpočet spolehlivosti systémů složených z těchto prvků. Praktická aplikace expertních systémů při chránění elektrických strojů, zjišťování poruch a předvídání poruch.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner