453-0921/01 – Switching and Protective Apparatus (PSOJ)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Machines and ApparatusCredits0
Subject guarantorIng. Zdeněk Hytka, CSc.Subject version guarantorIng. Zdeněk Hytka, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti znají názvosloví přístrojů nn, význam jištění, provedení jisticích přístrojů, nastavení selektivity, měření charakteristik a praktické použití v elektroenergetice a v elektrických pohonech.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

This course follows Electrical Apparatus 1 course. A theory of the contacts including the constructing materials and methods of design is added to the theory of switching devices. The main part of this course deals with classification of the switching devices, their characteristics and their design. In the concluding part of this subject basic principles of the design. of the switchgears and the switching stations in power systems for all operated voltage levels from high voltage to extra high voltage are explained.

Compulsory literature:

1. Havelka O.: Elektrické přístroje, SNTL 1985 2. Bull B. K. :Elektrické přístroje - základy teorie, SNTL 1977 3. Cigánek L.: Elektrické přístroje spínací, ochranné a řídící, SNTL 1956 4. Bauer K., List V.: Technický průvodce č. 37, Elektrotechnika XV, Elektrické přístroje, díl I. SNTL 1964, díl II SNTL 1965

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Obecné zákonitosti spínacího proudu přechodové jevy v elektrických obvodech význam pro volbu a návrh přístroje vztah polí na volbu materiálu elektrického přístroje. 2. Dynamické účinky elektrického proudu návrh kontaktního ústrojí, proudovodné dráhy, speciální případy sil, charakter sil. 3. Tepelné účinky elektrického proudu oteplení přístrojů a v ustáleném a přerušovaném chodu, chod chlazení, odvod tepla, numerická řešení rozložení teploty. 4. Volba přístroje s ohledem na použití v daném místě sítě speciální případy spínání, vliv frekvence na volbu přístroje, druhy zhášedel, charakteristika zhášedel, princip návrhu. 5. Použití dvojkovů v elektrotechnice princip dvojkovu, síla jako funkce teploty, vypínací charakteristika jiné druhy tepelných spouští selektivita nastavení ochran. 6. Zkratové spouště a ochrana proti přepětí pojistky, principy činnosti, použití, charakteristika, součinnost s jističí jiné druhy zkratových spouští svodiče a omezovače přepětí, princip působení a provedení. 7. Přístroje ochranné chrániče proudové a napěťové, princip činnosti, provedení, nasazení a ověření činnosti, spolehlivost, životnost.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner