453-0922/01 – Electrical Appliances in Switching Stations and Switchboards (EPR)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Machines and ApparatusCredits0
Subject guarantorIng. Zdeněk Hytka, CSc.Subject version guarantorIng. Zdeněk Hytka, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti umí konstruovat kontaktní ústrojí spínacích přístrojů, mají přehled v provedení, vlastnostech a nasazení spínacích přístrojů a rozváděčů v praxi.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

This course follows Electrical Apparatus 1 course. A theory of the contacts including the constructing materials and methods of design is added to the theory of switching devices. The main part of this course deals with classification of the switching devices, their characteristics and their design. In the concluding part of this subject basic principles of the design of the switchgears and the switching stations in power systems for all operated voltage levels from high voltage to extra high voltage are explained.

Compulsory literature:

1. Havelka O.: Elektrické přístroje, SNTL 1985 2. Vávra Z., Novotný, V.: Elektrické přístroje a rozváděče vn. SNTL 1987 3. Bárta K., Vostracký Z.: Elektrické přístroje vvn. SNTL 1983

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Základní úvahy rozdělení přístrojů, volba z hlediska nasazení, kritéria určující volbu přístrojů, posouzení možnosti jednotlivých typů přístrojů 2. Materiály a technologie pro rozvaděče a rozvodny výroba nosných částí, proudovodné dílce (kontakty, přípojnice), materiály odporové, dvojkovy, magnetické materiály, izolační materiály - hlediska izolačního návrhu. 3. Provedení přístrojů spínací přístroje bez zhášedel, odpojovače, přístroje prosté (nn) magnetické vypínače - zhášecí komory, stykače, jističe, omezovací vypínače, stejnosměrné rychlovypínače vypínače kapalinové - zhášecí komory, olej, voda. 4. Provedení přístrojů tlakovzdušné vypínače - zhášedla, jejich počet. rozložení napětí, volba počtu zhášedel vypínače vvn a zvn plynové vypínače - SF6 a jeho vlastnosti, oblouk v SF6, zhášedla, porovnání s tlakovzdušným, zapouzdřené systémy. 5. Provedení přístrojů přístroje vakuové, vlastnosti vakua, oblouk ve vakuu, technologie vakuového zhášedla, možnosti nasazení, vývoj 6. Jiné přístroje a jejich části používané v rozvodnách a rozváděčích pojistky a kombinace s pojistkami (selektivita), jističe svodiče přepětí, měřící transformátory, mechanismy, zkratovače, uzemňovače ověšení rozvoden a rozváděčů. 7. Rozvodná zařízení požadavky a zásady návrhu, volba vybavení přístroji, použití, rozdíly pro nn, vn, vvn a zvn vývoj přístrojů a rozváděčů, světové trendy, přední výrobci.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner