453-0923/01 – Plasma Techniques and Theories (TP)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Machines and ApparatusCredits0
Subject guarantorIng. Zdeněk Hytka, CSc.Subject version guarantorIng. Zdeněk Hytka, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti zvládají základní pojmy techniky plazmatu, el. výbojů v plynech jejich vzniku, udržení a zániku, vlastnostech a praktických aplikacích až po orientaci v oboru termonukleární syntézy.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Optional course that extends the knowledges of students to the relevant questions of the fourth state of matter (plasma state). The course gives a basic theory of plasma and its characteristics, its rise and its extinction. The basic theory is followed by a chapter dealing with gas discharges and their practical applications. Next chapters clears up applications of the plasma in metallurgy, power engineering, machine industries up to thermonuclear systems and the future of the energy policy of the mankind.

Compulsory literature:

Chen F.F.: Úvod do fyziky plazmatu, ACADEMIA 1984 Gross B., Grycz, B., Miklossy, K.: Technika plazmatu, SNTL 1967 Finkelnburg, Maecker: Elektrische Bögen und termisches Plasma, Handbuch der Physik Band XXII, 1956 (ruský překlad 1961)

Recommended literature:

Chen F.F.: Úvod do fyziky plazmatu, ACADEMIA 1984 Gross B., Grycz, B., Miklossy, K.: Technika plazmatu, SNTL 1967 Finkelnburg, Maecker: Elektrische Bögen und termisches Plasma, Handbuch der Physik Band XXII, 1956 (ruský překlad 1961)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úvod do fyziky plazmatu - pojem plazmatu, výskyt, zdroje, použití, stavba hmoty, základy kinetické teorie plynů, elementární procesy. Plazma a elektromagnetické pole - pohyb jednotlivých částic, plazma jako směs tekutin, vlny v plazmatu. Vlastnosti plazmatu v termodynamické rovnováze nerovnovážné stavy - elektrická vodivost - tepelná vodivost - difuze a odpor dynamika plazmatu. Záření plazmatu a diagnostika - intenzita záření, spektrální čáry, záření tepelného a jiných původů, hustota záření, tlak záření, absorpce, optická tloušťka, rozptyl, záření v astrofyzice apod. - výpočet teploty plazmatu, složení plazmatu, tepelná vodivost, elektrická vodivost - měření teplot, hustoty elektronů. Technické zdroje plazmatu - systematika výbojů, chemické reakce, sluneční pece, - vysokofrekvenční ohřev, plazmomety. Technické aplikace plazmatu - řezání kovů, povrchové úpravy, MHD generátory, oblouk ve spínací technice - obloukové svařování, obloukové pece - úvod do řešení termonuklární reakce. Elektrický oblouk a jeho modelování - fyzikální teoretické modely - matematické modely oblouku.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner