453-0926/01 – Electromagnetic Apparatus (EMP)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Machines and ApparatusCredits0
Subject guarantorIng. Zdeněk Hytka, CSc.Subject version guarantorIng. Zdeněk Hytka, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HYT30 Ing. Zdeněk Hytka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti umí konstruovat a experimentálně ověřovat provedení a vlastnosti elektromagnetů a přístrojových transformátorů.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

This course follows the Theory of Electromagnetic Field and Electrical Machines 1 courses and completes the knowledges in the range of the electromagnetic circuits applications. The main contents of this course are concentrated on the theory and design of dc and ac attracting and holding electromagnets and on applications of electromagnetical devices in other technical branches (material separation etc.). In the second part of this course a theory of instrument and securing transformers including their design is added to the general theory of transformers.

Compulsory literature:

1. Král J., Vaněk J.: Elektromagnetické přístroje, VUT Brno 1984 2. Kopeček, Dvořák: Přístrojové transformátory, SNTL 1964

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Magnetické pole a prostředí - základní pojmy, magnetícké obvody, metody, řešení, magnetická vodivost obecně ohraničeného prostoru, výpočet magnetických veličin, rozptyl. 2. Elektromagnety na stejnosměrný proud - magnet jako měnič energie, statická tahová charakteristika, provedení, změna charakteristiky, dynamika elektromagnetu. 3. Elektromagnety na střídavý proud - tahová charakteristika, vliv rozptylu, dynamika magnetů, provedení, změny charakteristik, závit nakrátko. 4. Elektromagnety břemenové, upínadla, brzdy, spojky, separátory, odlučovače a rozdružovače 5. Přístrojové transformátory proudu - rozdělení, fázorový diagram, chyby a jejich korekce, MTP v nadproudové oblasti a při zkratu, provedení, zapojení, technologie výroby. 6. Přístrojové transformátory napětí - viz MTP 7. Magnetické obvody s permanentními magnety, výroba magneticky tvrdých materiálů, problematika magnetování - ostatní aplikace magnetických přístrojů (tlumivky se železným jádrem, neřízené, řízené).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner