454-0001/01 – Logické obvody (LO)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIV20 prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
CHM15 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí návrhovat kombinační a sekvenční obvody.

Vyučovací metody

Anotace

Logické kombinační obvody - charakteristika logického systému, logická proměnná, logický operátor, zákony boolovy algebry, logické funkce v součtovém a součinovém tvaru, minimalizace funkcí, realizace kombinačních obvodů, hazardní stavy v logických obvodech, způsob odstranění, logické sekvenční obvody synchronní a asynchronní, popis funkcí přechodů a výstupů, analýza synchronních sekvenčních obvodů, paměťové členy RS, RST, D, JK, registr, posuvný registr, obousměrný posuvný registr, čítače synchronní a asynchronní, zvláštní klopné obvody, multiplexer a demultiplexer, binární sčítačky, násobičky a generování porovnávacích funkcí.

Povinná literatura:

Diviš,Z., Chmelíková,Z., Zdrálek,J.: Logické obvody, VŠB - TU Ostrava, 1999 Frištacký N.: Logické systémy, ALFA Bratislava,1986 Podlešák J., Skalický P.: Spínací a číslicová technika, ČVUT Praha, 1994

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: přednášky cvičení Charakteristika logického systému, proměnné, logické hodnoty, číselné soustavy, vzájemné převody mezi soustavami. Podmínky zápočtu, bezpečnostní školení, převody mezi soustavami. Boolovská funkce úplná, neúplná, tabulkové, vektorové a geometrické vyjádření funkcí. Kombinační obvody, logické operátory, zápis logické funkce v součtovém a součinovém tvaru, Boolova algebra pro zjednodušování funkcí, pravidla De Morganova. Návrh kombinačních obvodů pomocí Booleovy algebry. Minimalizace funkcí pomocí Karnaughových map, minimalizační metoda Mc Cluskeho. Návrh kombinačních obvodů pomocí Karnaughovy mapy. Realizace kombinačních obvodů, charakteristické hodnoty logických integrovaných obvodů a jejich přenosová charakteristika, realizace členy NAND a NOR, vícevstupovými hradly, obvody AND-OR-INVERT,obvody s otevřeným kolektorem, programovatelnými obvody. Návrh kombinačních obvodů pomocí motody McCluskey a paměti PROM. Lab. cv. 1. Praktické zapojování kombinačního obvodu. Hazardní stavy v logických obvodech, statický, dynamický, souběhový hazard, způsob odstranění. Lab. cv. 2. Odevzdání samostatné práce 1. Logické sekvenční obvody, charakteristika, Mealyho a Moorův typ, synchronní a asynchronní obvody, popis funkcí přechodů a výstupů. Lab. cv. 3. Odevzdání samostatné práce 1. Analýza synchronních sekvenčních obvodů, diagram signálních toků, orientovaný graf, paměťové členy RS, T, D, JK. Lab. cv. 4. Kontrolní test. Návrh synchronních sekvenčních obvodů, sestavení výstupních a budících Boolovských funkcí, realizace paměťového členu klopným obvodem D, JK, realizace sekvenčního obvodu pomocí paměti PROM. Lab. cv. 5. Praktické zapojování obvodů RS a paměťových obvodů JK a D. Návrh synchronních obvodů s paměťovými obvody D. Analýza asynchronních sekvenčních obvodů se ynchronizovanými paměťovými člen. Návrh synchronních sekvenčních obvodů s paměťovými obvody JK a pamětí PROM. Základní standardní zapojení, registr, posuvný registr, obousměrný posuvný registr, čítače synchronní a asynchronní, zvláštní klopné obvody, multiplexer a demultiplexer. Lab. cv. 6. Praktické cvičení. Řadiče, návrh posuvných registrů pro generování binární posloupnosti. Lab. cv. 7. Odevzdání samostatné práce 2. Návrh binární sčítačky, násobičky a generování porovnávacích funkcí. Lab. cv. 8. Odevzdání samostatné práce 2.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.