454-0002/01 – Prvky elektronických obvodů I (PEO I)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Langhammer, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Langhammer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
LAN27 Ing. Pavel Langhammer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student zná pasivní a aktivní elektronické prvky.

Vyučovací metody

Anotace

Popis pasivních prvků el.obvodů-fyzikální princip,vlastnosti,druhy, prvky nesetrvačné a setrvačné-aplikace v elektronických obvodech; popis základních aktivních prvků el.obvodů - fyzika polovodičů,vedení proudu v polovodičích; bipolární technologie, PN přechod diskrétní součástky na bázi bipolární technologie - druhy, elektrické vlastnosti, základní aplikace v elektronických obvodech - nastavení klidových pracovních podmínek, přenos harmonického signálu; unipolární technologie - fyzikální princip aktivních součástek s přechodovým hradlem, fyzikální princip aktivních součástek s izolovaným hradlem - druhy, elektrické vlastnosti, základní aplikace v elektronických obvodech, nastavení klidových pracovních podmínek, přenos harmonického signálu.

Povinná literatura:

J.Stránský a kol.: Polovodičová technika I,II. SNTL/ALFA 1975 J.Čermák, J.Navrátil: Tranzistorová technika, SNTL 1967 I.P.Stěpaněnko: Osnovy těorii tranzistorov i tranzistornych schem, izd."Eněrgija", Moskva 1973 M.Seifart: Polovodičové prvky a obvody na spracovanie spojitých signálov, ALFA,Bratislava 1988 J.Budínský: Polovodičové obvody pro číslicovou techniku, SNTL Praha V.Zima, J.Braun, Z.Žilka: Lineární obvody s aktivními prvky,"TKI", SNTL Praha

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Teorie polovodičů-stavba atomů, energetické pásové modely, vlastní/nevlastní polovodič, homogenní přechod v termodynamické rovnováze, elektrony a díry v oblasti přechodu P-N. Přechod P-N s přiloženým vnějším napětím, rovnice ideální AV charakteristiky přechodu P-N, parametry polovodič.diod. Difuzní a bariérová kapacita P-N přechodu,přechod kov-polovodič,tunelový jev, zvláštní typy diod a jejich VA charakteristiky a parametry. Bipolární tranzistory-fyzikální princip,režimy činnosti, způsoby zapojení,základní obvodové rovnice pro ustálené podmínky činnosti,VA charakteristiky. Nastavení pracovního bodu tranzistorového stupně,analýza a syntéza z hlediska ustálených podmínek. Vliv teploty na parametry polovodičových prvků na bázi přechodu P-N, způsoby stabilizace pracovního bodu. Náhradní lineární obvody bipolárních tranzistorů,přehled diferenciálních parametrů a způsob jejich odvození. Fyzikální modely bipolárních tranzistorů, Ebers-Moll-ův model, vysokofrekvenční vlastnosti a parametry. Unipolární tranzistory-rozdělení,fyzikální princip tranzistoru s přechodovým hradlem-J FET-u, základní charakteristiky a parametry. Fyzikální princip tranzistorů s izolovaným hradlem typu MOS FET, tranzistor s indukovaným kanálem,charakteristiky a parametry. MOS FET s trvale zabudovaným kanálem,charakteristiky, diferenciální parametry tranzistorů FET, náhradní lineární obvody, odlišnosti návrhu. Spínací prvky tyristorového typu-rozdělení,vlastnosti, charakteristiky,dvoubázová dioda,speciální prvky. Operační zesilovače-ideální diferenční OZ, vlastnosti, parametry, reálný OZ, operační síť. Číslicové integrované obvody, rozdělení, vlastnosti, způsoby realizace. Cvičení: Seznámení s programem cvičení, laboratorním řádem, bezpeč. předpisy, kreditním systémem předmětu. Seznámení se s přístrojovým vybavením laboratoře, příklady na procvičení probrané látky. Příklady,ilustrující nastavení stejnosměrných podmínek pro zapojení SE,SC,SB. Půlsemestrální test. Příklady výpočtů základních parametrů zesilovacích stupňů s ohledem na modelové náhrady. Příklady realizace obvodů s tranzistory J FET a MOS FET. Závěrečný test., odevzdání protokolů a úloh,zhodnocení výuky posluchači. Zápočet Laboratoře: Základní měření usměrňovacích polovodičových diod, Z-diod. Měření statických charakteristik tranzistoru v zapoj.SE. Návrh základního zesilovacího stupně a jeho statické a dynamické proměření. Měření statických charakteristik tranzistoru J-FET Měření statických parametrů MOS FET s induk.kanálem. Měření parametrů vybraných spínacích prvků. Měření vybraných parametrů OZ, návrh operační sítě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.