454-0048/01 – Diploma Seminar (DS)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits32
Subject guarantorIng. Iva Petříková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Iva Petříková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PET63 Ing. Iva Petříková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3
Combined Credit 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Rozumět zadanému úkolu z oblasti telekomunikační techniky a zvládnout samostatně jeho řešení. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit v rámci diplomové práce zadané odborné téma.

Teaching methods

Summary

Diploma seminar provides general information on seminar thesis construct and defense. There are excursions and presentations of companies in electronics and telecommunication field during seminar.

Compulsory literature:

VONDRÁK, Ivo. Závazné pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce. 10.1.2005. URL: http://www.fei.vsb.cz/okruhy/studium-a-vyuka/organizace-vyuky/pokyny-pro-zpracovani-bp-dp

Recommended literature:

MEŠKO, Dušan, et. al. Akademická příručka. Přeložila M. Krčmová. Martin: Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o., 2006 (české, upravené vydání). ISBN 80-8063-219-7. HOLUŠOVÁ, D. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. ČSN ISO 7144 (010161). Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: V průběhu semestru hodnotí studenta vedoucí diplomové práce a vyučující v diplomovém semináři - student může získat max. 50 bodů. Podmínky udělení zápočtu: Podmínkou udělení zápočtu je úspěšná prezentace diplomové práce před katedrální komisí v zápočtovém týdnu a získání min. 35 bodů ze cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení: Podmínky udělení zápočtu. Doporučení pro vypracování diplomové práce a pro přípravu multimediální prezentace k obhajobě diplomové práce. Informace o průběhu státních závěrečných zkoušek. Obhajoba diplomové práce. Seznámení posluchačů s vnitřními předpisy FEI VŠB - TUO týkajících se řádného ukončení studia. Příprava na obhajobu diplomové práce formou samostatných vystoupení studentů s informacemi o aktuálním stavu řešení diplomové práce. Diskuse. Prezentace diplomových prácí studentů před katedrální komisí. Udělení zápočtu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner