454-0053/01 – Programmable Logical Devices (PLP)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Seznámení studenta s vlastnostmi programovatelných prvků, zásadmi návrhu číslicových systémů a způsoby popisu jejich obsahu včetně způsobu jejich programování.

Teaching methods

Summary

Fundamental programmable logical element architectures - AND/OR matrixes, TINGLE, GAL, programmable cells FPGA, CPLD. programming manners and testing - ISP and BST. data form for programming - JEDEC form. Practical suggestions from combinational logical circuits, sequential logical circuit up to their realization in programmable logical elements. part-user circuit fundamental architectures.

Compulsory literature:

M. Líška, V. Šulo, J. Strelec; Programovatelná logická pole; edice GRADA. V. Musil a kol.; Návrh integrovaných obvodů; skripta FEI VUT Brno. Firemní literatůra firmy TEXAS INSTRUMENT; "Applications Handbook FPGA". Firemní literatura firmy TEXAS INSTRUMENT; "Data manual FPGA". Firemní literatura firmy ALTERA; Data Book. Firemní literatura firmy ALTERA; The Maximalist Handbook. Firemní literatura firmy NATIONAL SEMICONDUTOR; Programmable Logic. Devices Databook and Design Guide. Firemní literatura firmy DATA I/O; easyABEL-Design Software-User Manual. Firemní literatura firmy DATA I/O; SmartPart-Intelligent Device Selection-User Manual. Firemní literatura firmy Xilinix Firemní literatura firmy Philips

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Maximální počet bodů ze cvičení je 45 bodů. Podmínka udělení zápočtu je získání 10 bodů.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Vývojový systém pro programovatelné logické obvody, jednotlivé fáze návrhu, základní prvky jazyka HDL. Vývojový systém pro programovatelné logické obvody, základní příkazy jazyka HDL. Vývojový systém pro programovatelné logické obvody, základy nezávislosti návrhu od konkrétního obvodu. Vývojový systém pro programovatelné logické obvody, zápis sekvenčních obvodů. Charakteristika programovatelných prvků, kategorizace podle jednotlivých kriterií, definice pojmů, použitá symbolika. Programovatelné obvody typu PROM, PLA a PAL, použití jednotlivých obvodů. Programovatelné logické obvody na základě buněk typu CPLD, FPGA. Elektrické základy návrhu číslicových systémů. Elektrické základy návrhu číslicových systémů. Aplikace zásad snadné diagnostiky navrženého obvodu podle doporučení IEEE 1149.1, základní filosofie testování, základní stavební prvky, aplikace v PLD. Vývojový sytém pro programovatelné logické obvody, formy výstupu, JEDEC formát. Polozákaznické obvody - standardní buňky, hradlová pole, principy návrhu. Historie vývoje programovatelných logických obvodů, ekonomická pohled na jejich používání. Analogové programovatelné obvody. Nové poznatky z dané oblasti. Projekty: Návrh kombinačního logického obvodu. Návrh dekvenčního logického obvodu. Realizace návrhu. Počítačové laboratoře: Seznámení se systémem překladu HDL. Bezpečnostní školení. Seznámení se systémem překladu HDL. Seznámení se systémem překladu HDL. Seznámení se systémem překladu HDL. Zadání úkolu č. 1 - nárh kombinačního logického obvodu. Zadání úkolu č. 3 - realizace jednoho z návrhu. Řešení. Řešení. Řešení. Hodnocení zadání č. 1. Zadání úkolu č. 2 - návrh sekvenčního logického obvodu. Řešení. Řešení. Řešení. Hodnocení zadání č. 2. Hodnocení úkolu č. 3.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Laboratory work Laboratory work 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner