454-0063/01 – Telephone Exchange Control and Programming (ŘPTÚ)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject purposes is to put student near problems with branch exchange control and administration. branch exchange laboratory is sponsored by Siemens company, with which the department already fasten narrow cooperation near its origin. Laboratory is equipped with modern digital branch exchanges Hicom 300 and HiPath4000. Exchanges there're connected with private VSB telecommunication network over primary ISDN interface. laboratory equipments are modernizing continuously, which contribute to present information topicality.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Získání min. 20 bodů v průběhu semestru, celkově student může získat max. 40 bodů.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Hardwarová struktura digitální ústředny, ADS, CC, VMS, TCS, DMS, periférie, instalační podmínky, digitalizace čs. telekomunikační sítě. Možnosti komunikace v ISDN, koncová zařízení, rozhraní - analogové a/b, digitální - UP0, UP0/E, U*, U200, So, S2M . Systém sběru účastnických dat.Služby základní, doplňkové služby v ISDN, přehled služeb ústředny HICOM. Výstavba ústředen HICOM - 3x3, 342-362, 372-392, 330E a 350E, návrh řešení privátní telekomunikační sítě. Číslovací plán, základy programování v jazyce AMO, skupiny hodnocení volby ve WABE, zřízení účastníka v SCSU, zap./vyp. portu v DSSU. Programování osobních dat v PERSI, služeb - skupiny pro převzetí volání v AUN, vyhledávací skupiny v SA, zkrácené volby v LRNGZ, ZRNGZ. Přepnutí oprávnění v BERUM, BERUZ, programování tlačítek v příkazu TAPRO, cílů v ZIEL, šéfsekretářských souprav v CHESE. Aktivace služeb v ACTDA, správa modulů v BCSU, stavy jednotlivých linek v SDSU, skupiny provozních vztahů ve VBZ. Změna dat úč. v SXSU, vytvoření tříd oprávnění v COSSU, kontrola volby v LDPLN, restarty modulů, systému. Dohled nad systémem, problematika programování v AMO - diskuse Propojování ústředen, příčková spojení, síťování ústředen, správa DMS, připojení PCM traktů, analog. st. linek , E& M příček. Chybová hlášení - příkaz HISTA, HISTO, LOGBK. Dohled a údržba ústředny HICOM 300, nouzový provoz. Datová komunikace na rozhraní V.24 (DCI 400, DCI 521, E-data) a So (PNT, E-ISDN). Tarifikační systémy - GCU, TELKOD, ATECO. Situace na trhu pobočkových digitálních ústředen v ČR. Cvičení: Uspořádání rozvodů ústředny, ranžírování účastníků, rozpárování kabelu, emulace terminálu programem Comtes, instalace ústředny. cvičení č.7. - Náhradní termín pro vypracování práce č.1. až č.5. cvičení č.14. - Náhradní termín pro vypracování práce č.6. až č.10., zápočty. Laboratoře: Lab. cv. 1. Ověření služeb z číslovacího plánu ústředny, práce s číslovacím plánem, ovládání koncových přístrojů. Lab. cv. 2. Práce č.1. - programování v příkazech WABE , SCSU, SBCSU, DSSU (6. bodů) Lab. cv. 3. Práce č.2. - programování v příkazech PERSI, AUN, SA, LRNGZ, ZRNGZ (6. bodů) Lab. cv. 4. Práce č.3. - programování v příkazech BERUM, BERUZ, TAPRO, ZIEL (6. bodů) Lab. cv. 5. Práce č.4. - programování v příkazech CHESE, VBZ, COSSU, SXSU (6 bodů) Lab. cv. 6. Práce č.5. - programování v příkazech ACTDA, BCSU, SDSU (6 bodů) Lab. cv. 7. Konfigurace státních a příčkových přenašečů, svazkování a optimalizace provozu st. linek. Lab. cv. 8. Chybová hlášení, restarty ústředny. Lab. cv. 9. Práce č.6-programování datových zařízení na rozhraních U200 ,UP0 ,S 0 (5 bodů) Lab. cv. 10. Práce č.7.-výpisy poplatků v tarifikačních systémech GCU, TELKOD, ATECO (5. bodů)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Laboratory work Laboratory work 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 45  0
                Oral Oral examination 15  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner