454-0075/01 – Communication and Transmission Technique (SPT)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits0
Subject guarantorIng. Přemysl Mer, Ph.D.Subject version guarantorIng. Přemysl Mer, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MER70 Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Transmission signal characteristic, fundamental conceptions and telephonemetric measurements, LF transmission methods, HF transmission methods, analog signal digitizing method, digital transmission method, signaling method, systems PDH and SDH, digital connecting field principle, ISDN, networks B-ISDN, ATM, GSM networks principle.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní pojmy a jejich charakteristika jako (vedení, linkový trakt, kanál, okruh), druhy přenášených signálů a přenosové cesty, vývoj přenosových systémů, mezinárodní organizace pro telekomunikace, specifikace 2 a 4 drátových vedení. Charakteristika přenášených signálů, frekvenční spektra, druhy přenosových cest a jejich charakteristika, charakter současných sítí a organizace telefonní sítě. Základní veličiny a jednotky přenosové techniky, činitel přenosu, míra přenosu, zesílení, zisk, relativní a absolutní úrovně signálu, diagramy úrovní, provozní a zbytkový útlum. Telefonometrie pro přenosové systémy, kvalitativní parametry přenosu (vztažný útlum, míra hlasitosti, slabiková srozumitelnost), telefonometrické normály SFERT, NOSFERT, SRAEN, ARAEN, metody objektivizace měření vztažného útlumu, měření kvalitativních parametrů subjektivními metodami, objektivní metody měření pro měření vztažného útlumu nebo míry hlasitosti. Nízkofrekvenční přenosové systémy, parametry přenosových systémů (šířka pásma, vztažný útlum, zbytkový útlum, útlumové zkreslení, skupinové zpoždění, zkreslení skupinovým zpožděním, nelineární zkreslení, dynamika kanálu, šumy, srozumitelný přeslech). Pupinované nízkofrekvenční kabely. Základní části nízkofrekvenčních přenosových systémů vidlice, vyvažovače a jejich parametry, stabilita telefonních okruhů, ozvěna na telefonních vedeních,, telefonní kompandory. Nosné telefonní systémy, frekvenční plán, druhy provozu, základní skupiny telefonních kanálů, vytvoření základní kanálové skupiny (přímá modulace, jednotná předmodulace, skupinová předmodulace), vytvoření základní sekundární, terciální a kvartální skupiny, vytvoření linkového pásma. Nosné telefonní systémy,útlumové zkreslení telefonního kanálu. Zdroje nosných frekvencí, klasifikace nosných systémů podle ITU-T, linkové trakty nosných systémů, referenční okruh, zapojení linkových zesilovačů a regulace úrovně. Odbočování a vydělování hovorů. Číslicové přenosové systémy, pulsně kódová modulace, lineární a adaptivní DM modulace, diferenciální pulsně kódová modulace, systém PCM 30/32, PCM 1. řádu. Kodéry a dekodéry PCM, kompandory a nelineární kodéry, Číslicová multiplexní zařízení vyšších řádů, vyrovnávání přenosových rychlostí, asynchronní a synchronní systémy s ADM, transkodéry PCM/ADPCM. Linkové trakty číslicových systémů a linkové signály, opakovače a jejich dálková kontrola, odbočování a vydělováni skupiny kanálů, převod skupin kanálů mezi analogovými a číslicovými vícenásobnými systémy. Systémy pro přenos rozhlasových pořadů, charakteristika, monofonní a stereofonní přenos, referenční okruh, organizace sítě, nízkofrekvenční, vysokofrekvenční a číslicový přenos. Systémy pro přenos televizních pořadů, organizace sítě, druhy a uspořádání signálů, způsoby přenosu. Telegrafní přenosové systémy a systémy pro přenos obrazové telegrafie, abecední a obrazová telegrafie. Přenos pro dálkové zpracování dat, přenos v základním a přeloženém pásmu, způsoby zabezpečení přenosu Přenosový systém SDH, struktura, způsoby mapování signálů Telekomunikační sítě, ISDN, B-ISDN, ATM, GSM.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 5  0 3
                Written exam Written test 30  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 10  0 3
                Oral Oral examination 50  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.