454-0080/01 – Transmission Mediums (PM)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits4
Subject guarantorprof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PET63 Ing. Iva Petříková, Ph.D.
SES01 Ing. Josef Šesták
VAS40 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student umí přenosové parametry používaných přenosových médií.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Lead substitute scheme, primary and secondary lead parameters, telegraph equation, cable construction, metallic lead inhomogeneity and capacitive imbalance, balancing vf symmetrical cables, defect survey in cable, optical fiber in telecommunication, transmission chain block diagram along optical fiber, optical signal fiber transmission principle, losses in fiber, construction, fiber splicing, lights sources and detectors, optical signal wave-length and transmission window, transmission capacity, transmission rate, amplification length and repeating section, digital signal immunity against disturbance and distortion.

Compulsory literature:

Miloš Schlitter: Telekomunikační vedení, ČVUT Praha, 1995 Miloslav Filka: Optoelektronika v telekomunikacích, VUT Brno, 1985

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Blokové schéma přenosového řetězu. Vývoj telekomunikačních vedení (nadzemní drátová vedení, metalické kabely, optická vlákna). Náhradní schéma vedení. Primární parametry vedení (jejich význam a váha), rozdílná problematika místních a dálkových vedení. Sekundární parametry vedení. Teorie vedení - telegrafní rovnice. Konstrukce kabelů; klasické, plastové; místní, dálkové nf (pupinované), vf kabely. Nehomogenity metalických vedení a kapacitní nerovnováhy - hlavní příčiny přeslechů a útlumu. Metody odstraňování kapacitních nerovnováh. Vyrovnávání vf symetrických kabelů - poling. Měření na kabelech - před montáží, během montáže, závěrečná měření. Zaměřování závad na kabelech; lokalizace svodů a zkratů; lokalizace přerušených a zaměněných žil. Metody můstkové, impedanční, impulsové. Ochrana kabelů proti vzniku provozních poruch (klasifikace poruch a závad). Ochrana tlakem vzduchu. Protikorozní ochrana (proti účinkům bludných proudů). Využití vysokonapěťových vedení pro přenos telekomunikačního signálu (možnosti, rušení). Optická vlákna v telekomunikacích. Blokové schéma přenosového řetězu s optickými vlákny. Princip přenosu optického signálu optickým vláknem - vlastnosti optických prostředí (lom, odraz). Druhy optických vláken, ztráty ve vláknech. Optické kabely - konstrukce; spojování vláken (svařováním, konektory, gelovými spojkami). Zdroje a detektory světla. Vlnová délka optického signálu a přenosová okna. Ostatní zařízení v přenosovém řetězu. Uplatnění optických vláken v sítích různého typu. Srovnání přenosu po metalických a optických vedeních z hlediska frekvenčního a časového multiplexování (přenosová kapacita obou druhů vedení - šířka frekvenčního pásma a přenosová rychlost, délky zesilovacích a opakovacích úseků, imunita digitálního signálu proti rušení a zkreslení). Aktuální stav telekomunikačních sítí z hlediska druhů vedení (v Čechách i ve světě). Směr vývoje a výzkumu k transparentním sítím. Cvičení: Úvodni cvičení, seznámení s kreditním systémem. Telegrafní rovnice, nekonečně dlouhé homog. vedení. Homog. vedení konečné délky různě zakončené. Vedení elektricky krátké a prakticky nekonečně dlouhé Stejnosměrné měřicí metody na vedeních (izolační odpor, kontinuita žil, odporové nerovnováhy. Test č.1. Střídavé měřicí metody (výpočet prim. a sek. parametrů vedení na základě měření vstupní impedance nakrátko a naprázdno. Vlastnosti optického prostředí, geometrická optika. Výpočet profilu indexu lomu optických vláken. Návrh optické trasy s ohledem na použitý zdroj světla, šířku pásma a vlastnosti optického vlákna. Test č.2 Výpočet disperze optického vlákna, disperzní parametry optických vláken v katalogových listech Zápočet Laboratoře: Měření útlumu, přeslechu, kapacitních nerovnováh a vazeb. Lokalizace poruch na vedeních stejnosměrnými, střídavými a impulzními metodami.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner