454-0081/01 – Telecommunication Networks (TS)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Karol Blunár, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karol Blunár, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLU49 prof. Ing. Karol Blunár, DrSc.
CHM15 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
HLI022 Ing. Martin Hlista
MER70 Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject telecommunication networks is continuation upon subject transmission system and is oriented on complex summary obtaining all important developing network technologies for well-known sort of information transmission, like vocal, data, visual or multimedia information. Include all networks, with information transmission by switch-over channel principle or switch-over data packet. Attention is dedicated to optical transmission networks, which creates inseparable part of telecommunication physical network infrastructure and different network procedures dedicated for communication requested for connection created with specified service quality and single type fundamental networks management activity. Increased attention is orientated to the Internet, networks with asynchronous transmission method (ATM networks), broadband access networks and for complex summary. There is also an attention given into global mobile system communication (GSM).

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: 2 testy, 2 samostatné práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Vlastnosti telekomunikačních sítí, komunikační model, signalizace, způsoby přepojování signálů, referenční model pro propojení otevřených systémů, vrstvy, systém výměny zpráv MHS, managementový systém RM OSI, řídicí telekomunikační síť - TMN, funkční, informační a fyzická architektura. Počítačové sítě. Technika X.25, rozhraní, protokol, formáty rámců, kontrola chybovosti, sítě LAN, CSMA/CD, Fast - Ethernet, Token Ring, FDDI, FDDI - II, FFPL, možnosti propojování LAN, sítě MAN, protokoly pro přístup na médium, datová služba SMDS, sítě Frame Relay. Počítačové sítě. Protokoly IP, TCP, RTP, adresování v IP sítích, směry dalšího rozvoje, Internet, služby, směrování, adresování, přístup k Internetu, kvalita služby v Internetu, přenos hlasu přes IP sítě, Intranet, přístup k Internetu přes veřejnou telefonní síť a ISDN. Optické přenosové sítě. Optické sítě s SDH, Crossconnect funkce, signalizace pro údržbu sítě, ochrana a obnova optických SDH sítí, smíšený ATM a TDM provoz. Sítě s optickým frekvenčním multiplexem, princip, prvky optické sítě, WDM sítě, ochrana ve WDM sítí, vrstvy optické sítě. Signalizace v digitálních sítích. Signalizační síť, výstavba CCS 7, část přenosu zpráv MTP, synchronizace, uživatelské části, dynamické směrování pomocí CCS 7, management CCS 7. Digitální sítě integrovaných služeb - ISDN. koncepce, druhy přístupů a struktura rozhraní, signalizace v ISDN, účastnická signalizace DSS 1, rozhraní U, linkové kódy, signalizace mezi ISDN ústřednami, síťová synchronizace, služby v ISDN, videokonference a obrazový telefon. Inteligentní síť. koncepční model IN, rozhraní, základní procedury v IN, směry dalšího rozvoje IN, management IN. Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb B-ISDN. Funkce a struktura, protokolový RM OSI, referenční konfigurace, funkce síťového ukončení, aplikace v B-ISDN. ATM sítě. Výstavba a použití ATM buněk, architektura ATM systémů, OAM toky, funkce ATM specifických vrstev, ATM fyzická vrstva, přizpůsobovací vrstvy AAL typ 1, AAL typ 2, AAL typ 3/4. AAL typ 5. ATM sítě. Signalizace v ATM sítích, signalizace v přístupových veřejných ATM sítích, účastnická signalizace podle ATM Fóra, signalizace na síťovém rozhraní NNI, signalizace v privátních ATM sítích, popis směrovacího protokolu PNNI, koncepce ATM spojovacích sítí, veřejná ATM síť, řízení ATM provozu. IP a ATM. Komunikační principy, principiální řešení integrace ATM/IP, řešení integrace IP/ATM, návrhy na implementaci. Digitální buňková veřejná síť. Výstavba a organizace GSM systému, systém základnové stanice BSS, síťový podsystém NSS, podsystém provozu a údržby OMS, organizace radiových kanálů, procedury a signalizace v radiotelefonní síti, rozhraní v GSM systému. Digitální buňková veřejná síť. Management GSM sítě, GSM služby, trendy v mobilních komunikacích, bezdrátové ATM systémy, buňková bezdrátová ATM síť, přístup na radiový kanál, bezdrátové lokální sítě. Přístupové sítě. Vysokorychlostní přenos dat v síti přípojných vedení, přenos přes měděná přípojná vedení, rozhraní V 5.1 a V 5.2, širokopásmové přístupové sítě, referenční model přístupové sítě, pasivní optická síť, vícenásobné přístupové metody TDMA, WDMA, SCMA, CDMA. Přístupové sítě. Multiplexování pro obousměrný provoz, přístupové sítě s ATM, pasivní optická síť s ATM, přístupoví síť pro FSAN, standardizace optických přístupových sítí, filosofie OAM pro přístupové sítě. Domácí sítě. Referenční model, bezdrátové přístupové sítě, popis DECT systému, typické konfigurace DECT systému, ISDN služby v DECT systému, DECT - Relay, digitální bezšňůrové radiové sítě. Cvičení: Bezpečnostní školení. Seznámení s kreditním systémem, náplní cvičení a podmínkami udělení zápočtu. Datové sítě (X.25). Počítačové sítě. Druhy signalizací. Test č.1. Řídicí sítě. Inteligentní sítě. Zápočet. Náhradní testy. Laboratoře: Signalizace CCS7 (kurz CBT). Signalizace CCS7 (kurz CBT). ISDN - praktické ukázky. Širokopásmové sítě. ATM sítě (kurz CBT). Test č.2. Telekomunikační sítě. Digitální buňková veřejná radiotelefonní síť. VoIP. VoIP.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Laboratory work Laboratory work 3  0
                Written exam Written test 36  0
                Other task type Other task type 6  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner