454-0081/01 – Telekomunikační sítě (TS)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Karol Blunár, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karol Blunár, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLU49 prof. Ing. Karol Blunár, DrSc.
HLI022 Ing. Martin Hlista
CHM15 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
MER70 Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student zná používané technologie a umí charakterizovat používané komunikační sítě.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět Telekomunikační sítě navazuje na předmět Přenosové soustavy a je orientován na získání komplexního přehledu o všech podstatných, dnes používaných resp. rozvíjejících se, síťových technologiích pro přenos doposud známých druhů informací, jako např. hlasových, datových, obrazových nebo multimediálních. Zahrnuje všechny sítě, které přenášejí informace buď na principu přepojování kanálů nebo přepojování datových paketů. Pozornost je věnována i optickým přenosovým sítím, které tvoří neoddělitelná součást fyzické síťové telekomunikační infrastruktury, různým síťovým procedurám určeným pro vytvoření žádaného komunikačního spojení s předepsanou kvalitou poskytovaných služeb a základním činnostem síťového managementu jednotlivých typů sítí. Zvýšená pozornost je věnována Internetu, sítím s asynchronním způsobem přenosu (ATM sítím), širokopásmovým přístupovým sítím a pro komplexní přehled se věnuje pozornost i Globálnímu systému pohyblivých komunikací (GSM).

Povinná literatura:

Blunár, K., Diviš, Z.: Telekomunikační sítě, skripta VŠB - TU Ostrava, 1996 Blunár, K., Diviš, Z.: Sítě ATM, skripta VŠB-TU Ostrava, 1999 Doporučení ITU - T, ETSI a ATM Fóra

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: 2 testy, 2 samostatné práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Vlastnosti telekomunikačních sítí, komunikační model, signalizace, způsoby přepojování signálů, referenční model pro propojení otevřených systémů, vrstvy, systém výměny zpráv MHS, managementový systém RM OSI, řídicí telekomunikační síť - TMN, funkční, informační a fyzická architektura. Počítačové sítě. Technika X.25, rozhraní, protokol, formáty rámců, kontrola chybovosti, sítě LAN, CSMA/CD, Fast - Ethernet, Token Ring, FDDI, FDDI - II, FFPL, možnosti propojování LAN, sítě MAN, protokoly pro přístup na médium, datová služba SMDS, sítě Frame Relay. Počítačové sítě. Protokoly IP, TCP, RTP, adresování v IP sítích, směry dalšího rozvoje, Internet, služby, směrování, adresování, přístup k Internetu, kvalita služby v Internetu, přenos hlasu přes IP sítě, Intranet, přístup k Internetu přes veřejnou telefonní síť a ISDN. Optické přenosové sítě. Optické sítě s SDH, Crossconnect funkce, signalizace pro údržbu sítě, ochrana a obnova optických SDH sítí, smíšený ATM a TDM provoz. Sítě s optickým frekvenčním multiplexem, princip, prvky optické sítě, WDM sítě, ochrana ve WDM sítí, vrstvy optické sítě. Signalizace v digitálních sítích. Signalizační síť, výstavba CCS 7, část přenosu zpráv MTP, synchronizace, uživatelské části, dynamické směrování pomocí CCS 7, management CCS 7. Digitální sítě integrovaných služeb - ISDN. koncepce, druhy přístupů a struktura rozhraní, signalizace v ISDN, účastnická signalizace DSS 1, rozhraní U, linkové kódy, signalizace mezi ISDN ústřednami, síťová synchronizace, služby v ISDN, videokonference a obrazový telefon. Inteligentní síť. koncepční model IN, rozhraní, základní procedury v IN, směry dalšího rozvoje IN, management IN. Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb B-ISDN. Funkce a struktura, protokolový RM OSI, referenční konfigurace, funkce síťového ukončení, aplikace v B-ISDN. ATM sítě. Výstavba a použití ATM buněk, architektura ATM systémů, OAM toky, funkce ATM specifických vrstev, ATM fyzická vrstva, přizpůsobovací vrstvy AAL typ 1, AAL typ 2, AAL typ 3/4. AAL typ 5. ATM sítě. Signalizace v ATM sítích, signalizace v přístupových veřejných ATM sítích, účastnická signalizace podle ATM Fóra, signalizace na síťovém rozhraní NNI, signalizace v privátních ATM sítích, popis směrovacího protokolu PNNI, koncepce ATM spojovacích sítí, veřejná ATM síť, řízení ATM provozu. IP a ATM. Komunikační principy, principiální řešení integrace ATM/IP, řešení integrace IP/ATM, návrhy na implementaci. Digitální buňková veřejná síť. Výstavba a organizace GSM systému, systém základnové stanice BSS, síťový podsystém NSS, podsystém provozu a údržby OMS, organizace radiových kanálů, procedury a signalizace v radiotelefonní síti, rozhraní v GSM systému. Digitální buňková veřejná síť. Management GSM sítě, GSM služby, trendy v mobilních komunikacích, bezdrátové ATM systémy, buňková bezdrátová ATM síť, přístup na radiový kanál, bezdrátové lokální sítě. Přístupové sítě. Vysokorychlostní přenos dat v síti přípojných vedení, přenos přes měděná přípojná vedení, rozhraní V 5.1 a V 5.2, širokopásmové přístupové sítě, referenční model přístupové sítě, pasivní optická síť, vícenásobné přístupové metody TDMA, WDMA, SCMA, CDMA. Přístupové sítě. Multiplexování pro obousměrný provoz, přístupové sítě s ATM, pasivní optická síť s ATM, přístupoví síť pro FSAN, standardizace optických přístupových sítí, filosofie OAM pro přístupové sítě. Domácí sítě. Referenční model, bezdrátové přístupové sítě, popis DECT systému, typické konfigurace DECT systému, ISDN služby v DECT systému, DECT - Relay, digitální bezšňůrové radiové sítě. Cvičení: Bezpečnostní školení. Seznámení s kreditním systémem, náplní cvičení a podmínkami udělení zápočtu. Datové sítě (X.25). Počítačové sítě. Druhy signalizací. Test č.1. Řídicí sítě. Inteligentní sítě. Zápočet. Náhradní testy. Laboratoře: Signalizace CCS7 (kurz CBT). Signalizace CCS7 (kurz CBT). ISDN - praktické ukázky. Širokopásmové sítě. ATM sítě (kurz CBT). Test č.2. Telekomunikační sítě. Digitální buňková veřejná radiotelefonní síť. VoIP. VoIP.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 3  0
                Písemka Písemka 36  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 6  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku