454-0099/01 – Montáž IO a diskrétních prvků (MIODP)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Michal Jahelka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Jahelka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV24 Ing. Radek Novák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Definice základních pojmů, funkce pouzdra (mechanická, elektrická, tepelná), typy pouzder. Pouzdřící hmoty, materiály na výrobu čipů a pasivních součástek, vliv tepelné roztažnosti a mechanického namáhání. Pouzdření na úrovni čipů, připojování mikrodrátky, flip-chip, TAB, COB, DCA, vytvoření pouzder čipů přímo na plošné spoje. Pouzdření na úrovni multičipových modulů, technologie MCM, hybridní moduly. Pouzdření na úrovni diskrétních součástek, vývodové součástky, technologie SMT. Plošné spoje, materiály a vlastnosti plošných spojů, plošné spoje pro povrchovou montáž, nepájivá maska, povrchové ochrany DPS. Připojování součástek na plošné spoje, technologie pájení, lepení elektricky vodivými lepidly, osazování, přísun prvků. Fyzikální vlivy na spolehlivost, diagnostické metody. Montáž mechanicky nebo tepelně namáhaných prvků, montáž ke chladiči, montáž konektorů.

Povinná literatura:

Mach P., Skočil V., Urbánek J., Montáž v elektronice - Pouzdření aktivních součástek, plošné spoje. ČVUT, Praha 2001 Abel M., SMT - Technologie povrchové montáže, Platan 2000 Šavel J., Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice, BEN 1999 Szendiuch I., Mikroelektronické montážní technologie, VUTIUM, VUT Brno 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Absolvování praktických měření na výrobních linkách a odevzdání protokolů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Členění čipů, historie technologie řezání, rýhování, diamantová pila, laser, řezání drátem. Seznámení s linkou TO220 v TeSe-technologická návaznost operací Druhy a typy nástrojů pro řezání, parametry, firemně vyráběná zařízení, parametry. Seznámení s jednotlivými výrobními jednotkami technologických uzlů linky-firemní dokumentace, parametry Pájení čipů na základnu pouzdra, soubory přívodů, materiály, vlastnosti, teplotní roztažnosti, lepení čipů. Pájení. Podpájení čipu-kontrola kvality podpájení čipu na RTG zařízení Fein Focus.Vyhodnocení % nepodpájené plochy.Zpracování distribuční křivky rozložení. Typy pájek, materiály pájek, vlastnosti, materiálové grafy eutektických pájek, pájení měkkou pájkou, pájení ve vodíkové atmosféře, teplotní profil. Porovnání podpájení u různých čipů.Statistické zpracování souborů.Minimální velikost souboru je 30 testů. Nové trendy ve vývoji pájek, bezolovnaté pájky (SnAgBiCu, SnAgCu), kvalita podpájení a její hodnocení, kontrolní metody (die shear test, RTG, výbrusy, SEM). Kontaktování. Destrukční tahová zkouška pevnosti nakontaktovaného spoje (Pull Strength). Příprava vzorků pro trhací testy. Kontaktování přívodů, vodivé propojení kontaktů na čipu a přívodů pouzdra, ultrazvukové kontaktování, materiál Al, AlMg, termosonické kontaktování, materiál Au, Cu, složení kontaktovacích drátů, materiálové grafy, pevnost, roztažnost. Zařízení pro trhací testy UNITEK IV. Na souboru přívodů s nakontaktovanými drátky se provede trhací test.Vyhodnocení způsobu přetržení drátku a trhací síly.Velikost souboru 30 testů. Kontrola jakosti spojů provedených kontaktováním, kontrolní metody, destruktivní testy, pull test, ball shear test. Zařízení pro trhací testy ROYCE SYSTEM 552. Na připraveném souboru vzorků se provede trhací test.Vyhodnocuje se způsob přetržení a potřebná síla.Velikost souboru 30 testů. Technologie pouzdření, typy pouzdřících hmot, základní parametry Tg, alfa 1, alfa 2 včetně grafů. Statistické zpracování naměřených souborů, porovnání výsledků. Vytvrzování, vytvrzovací hmoty, hmoty bez vytvrzování, vlastnosti použitých materiálů, teplotní roztažnost, vztah pouzdřící materiál-forma. Destrukční střihová zkouška nakontaktovaného spoje (Ball Shear Test). Zařízení KELLER BT 30. Velikost souboru 30 testů. Statistické zpracování naměřených souborů. Dokončovací operace v závislosti na typu pouzdra, členění zapouzdřených prvků, tvarování přívodů, povrchová úprava pouzdra. Ball Shear Test. Zařízení ROYCE SYSTEM 552. Velikost souboru 30 testů. Statistické zpracování naměřených souborů Povrchová úprava přívodů, žárové cínování ponorem (PbSn90, Sn), galvanické metody, niklování, kvalitativní rozdíly povrchových úprav přívodů, typy pájek, hodnocení kvality, měřící metody-RTG, výbrus, smáčecí metody, výluhové metody. Pouzdření. Velikost pouzdra,měření externích rozměrů pouzdra na profil projektoru s porovnáním výkresové dokumentace. Minimální velikost souboru je 30 testů. Operace finálního testování a značení součástek, typické vady na čipech, typické vady při montáži prvků, ESD problematika, metody destruktivní a nedestruktivní defektoskopie, výhody a omezení jednotlivých defektoskopických metod otevřeného přechodu. Rozměry vývodů pouzdra. Provádí se měření nožiček pouzdra na profil projektoru dle výkresové dokumentace.Minimální velikost souboru je 30 testů. Technologické úpravy PN přechodu, leptání (suché, mokré), plazmatické leptání, procesní plyny (SF6 ,CF4), pasivace otevřeného přechodu, polyimidy, pasivační materiály, parametry materiálů, vytvrzování a nanášení polyimidu, otevřený PN přechod. Statistické zpracování naměřených výsledků. Procesní technologické látky, příprava DEMI vody, účel, vlastnosti, forming gaz, H2, N2. Opakovatelnost a reprodukovatelnost (RaR). Regulační diagramy. Korelace mezi vybranými parametry. Cvičení: Seznámení s linkou TO220 v TeSe - technologická návaznost operací. Seznámení s jednotlivými výrobními jednotkami technologických uzlů linky - firemní dokumentace, parametry. Pájení. Podpájení čipu - kontrola kvality podpájení čipu na RTG zařízení Fein Focus. Vyhodnocení % nepodpájené plochy. Zpracování distribuční křivky rozložení. Porovnání podpájení u různých čipů. Statistické zpracování souborů. Minimální velikost souboru je 30testů. Kontaktování. Destrukční tahová zkouška pevnosti nakontaktovaného spoje(Pull Strength). Příprava vzorků pro trhací testy. Zařízení pro trhací testy UNITEK IV. Na souboru přívodů s nakontaktovanými drátky se provede trhací test. Vyhodnocení způsobu přetržení drátku a trhací síly. Velikost souboru 30testů. Zařízení pro trhací testy ROYCE SYSTEM 552. Na připraveném souboru vzorků se provede trhací test. Vyhodnocuje se způsob přetržení a potřebná síla. Velikost souboru 30testů. Statistické zpracování naměřených souborů, porovnání výsledků. Destrukční střihová zkouška nakontaktovaného spoje(Ball Shear Test). Zařízení KELLER BT30. Velikost souboru 30testů. Statistické zpracování naměřených souborů. Ball Shear Test. Zařízení ROYCE SYSTEM 552. Velikost souboru 30testů. Statistické zpracování naměřených souborů. Pouzdření. Velikost pouzdra, měření externích rozměrů pouzdra na profil projektoru s porovnáním výkresové dokumentace. Minimální velikost souboru 30testů. Rozměry vývodů pouzdra. Provádí se měření nožiček pouzdra na profil projektoru dle výkresové dokumentace. Minimální velikost souboru je 30testů. Statistické zpracování naměřených výsledků. Opakovatelnost a reprodukovatelnost (RaR). Regulační diagramy. Korelace mezi vybranými parametry.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Písemka Písemka 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku