454-0301/01 – Elektronické obvody II (EO II)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity5
Garant předmětuIng. Zdeněk TesařGarant verze předmětuIng. Zdeněk Tesař
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
TES10 Ing. Zdeněk Tesař
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět funkci používaných zapojení elektrických obvodů a vytvářet nová zapojení dle požadavků. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti návrhu elektronických obvodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Návrh a realizace teplotně kompenzovaných referenčních zdrojů napětí a proudu, obvodů s elektronickými spínači a optoelektronickými vazebními členy, operačních usměrňovačů, funkčních měničů, převodníků A/D a D/A, oscilátorů, funkčních generátorů, generátorových systémů, zesilovačů s řízeným zesílením, kompresorů a expandérů signálu, impulsních zdrojů, elektronických zařízení s elektricky programovatelnými analogovými obvody .

Povinná literatura:

Mikula, V., Hanousek, K.: Elektronické systémy II, část 1. VUT Brno, 1985 Mikula, V., Hanousek, K.: Elektronické systémy II, část 2. VUT Brno, 1987 Kadlec, J., Laipert, M.: Návrh obvodů telekomunikačních zařízení. ČVUT Praha, 1993 Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřící techniku. ČVUT Praha, 1999

Doporučená literatura:

Žalud, V.: Moderní radioelektronika. BEN Praha, 2003 Vrba, K.: Navrhování obvodů s integrovanými obvody. VUT Brno, 1984 Vrba, R., Legát, P.: Elektronické přístroje. VUT Brno, 1985

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Viz. podmínky absolvování předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Referenční zdroje napětí a proudu, teplotní a dlouhodobá stabilita. Elektronické spínače, optoelektronické vazební členy a jejich použití při realizaci elektronických obvodů. Operační usměrňovače, funkční měniče, komparátory. Návrh a realizace, statické a dynamické vlastnosti. Návrh a realizace funkčních generátorů, stabilita kmitočtu a amplitudy, nelineární zkreslení generovaných signálů. Návrh a realizace převodníků D/A, statické a dynamické parametry. Návrh a realizace převodníků A/D, statické a dynamické parametry. Zesilovače s napěťově nebo proudově řízeným zesílením, kompresory a expandery signálů. Oscilátory, návrh a realizace s ohledem na stabilitu kmitočtu a amplitudy generovaných signálů. Generátorové systémy, kmitočtové syntetizátory. Aplikace fázového závěsu při realizaci elektronických zařízení. Návrh a realizace impulsních napájecích zdrojů. Řídící obvody impulsních zdrojů. Elektricky programovatelné analogové obvody (EPAC), principy a struktura obvodů. Návrh a realizace elektronických zařízení pomocí EPAC. Cvičení: Návrh kmitočtové ústředny. Návrh impulsního napájecího zdroje. Návrh a realizace elektronických zařízení pomocí obvodů EPAC firmy ZETEX. Zásady návrhu a konstrukce elektronických zařízení. Laboratoře: Návrh a měření vlastností a teplotní stability referenčního zdroje napětí. Návrh a měření vlastností a teplotní stability referenčního zdroje napětí. Návrh a měření vlastností operačního usměrňovače a funkčního měniče. Návrh a měření vlastností napěťově řízeného funkčního generátoru. Návrh a měření vlastností převodníku D/A. Návrh a měření vlastností převodníku A/D. Měření charakteristik zesilovače s řízeným zesílením a kompresoru signálu. Návrh a měření parametrů RC a LC oscilátoru. Návrh a měření vlastností násobiče kmitočtu s fázovým závěsem. Měření parametrů navrženého impulsního zdroje.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 30  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní