454-0302/01 – High-frequency Circuits and Techniques I (OaTVVF I)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits6
Subject guarantorIng. Roman Šebesta, Ph.D.Subject version guarantorIng. Roman Šebesta, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Problems with propagation of the electromagnetic waves in the lead with spread parameters (waveguide) of different types, microwave elements - microwave filters, impedance transformers, resonators, circulators and wave shutters.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úvod do předmětu, základní pojmy. Elektromagnetické vlny ve vedeních, vidy vln v obdélníkových vlnovodech. Příčné elektrické vlny, příčné magnetické vlny. Vidy vln v kruhových vlnovodech, příčné elektrické vlny, příčné magnetické vlny. Vlnovody p,H. Eliptické vlnovody, vidy vln v eliptických vlnovodech. Tlumení elektromagnetických vln ve vlnovodech s konečnou vodivostí pláště. Plochá vedení, nesymetrická a symetrická vedení, štěrbinové a koplanární vedení. Mikrovlnné filtry, impedanční transformátory a přechody, základní vlastnosti, prototypy filtrů. Rezonátory, mikrovlnné filtry, filtry s přímými vazbami. Nehomogenity v mikrovlnných vedeních, styk dvou vlnovodů, vlnovodné clony, kolíky. Impedanční transformátory a přechody, úzkopásmová přizpůsobení. Čtvrt-vlnový impedanční transformátor, přizpůsobení pomocí krátkých úseků vedení. Širokopásmová přizpůsobení činných zátěží, nereciproké mikrovlnné prvky. Cvičení: Úvod do cvičení, bezpečnostní školení, seznámení s laboratoří a technickým vybavením. Technika vysokofrekvenčního vedení, typy vlnovody, páskové vedení, základní vidy. VVF oscilátory, gunnova dioda. Mikrovlnné filtry, impedanční transformátory, rezonátory. Test 1. Nehomogenity v mikrovlnných vedeních, styk dvou vlnovodů, clony, kolíky. Impedanční transformátory, techniky přizpůsobení vedení pomocí krátkých úseků. Samostatné prezentace. Test 2. Opravné testy. Zápočet. Laboratoře: Měření základních parametrů vlnovodů. Měření vlastností vvf oscilátoru s gunnovou diodou. Měření vlastností feritového izolátoru. Měření feritového cirkulátoru.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner