454-0302/01 – Obvody a technika VVF I (OaTVVF I)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity6
Garant předmětuIng. Roman Šebesta, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Roman Šebesta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student zná obvody velmi vysokých frekvencí používané v radiokomunikační technice.

Vyučovací metody

Anotace

Problematika šíření elektromagnetických vln ve vedeních s rozprostřenými parametry (vlnovody) různých typů, mikrovlnné prvky - mikrovlnné filtry, impedanční transformátory, rezonátory, cirkulátory a vlnové clony.

Povinná literatura:

Dúha,J.: Rádioreléová technika

Doporučená literatura:

Dúha,J.: Rádioreléová technika

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do předmětu, základní pojmy. Elektromagnetické vlny ve vedeních, vidy vln v obdélníkových vlnovodech. Příčné elektrické vlny, příčné magnetické vlny. Vidy vln v kruhových vlnovodech, příčné elektrické vlny, příčné magnetické vlny. Vlnovody p,H. Eliptické vlnovody, vidy vln v eliptických vlnovodech. Tlumení elektromagnetických vln ve vlnovodech s konečnou vodivostí pláště. Plochá vedení, nesymetrická a symetrická vedení, štěrbinové a koplanární vedení. Mikrovlnné filtry, impedanční transformátory a přechody, základní vlastnosti, prototypy filtrů. Rezonátory, mikrovlnné filtry, filtry s přímými vazbami. Nehomogenity v mikrovlnných vedeních, styk dvou vlnovodů, vlnovodné clony, kolíky. Impedanční transformátory a přechody, úzkopásmová přizpůsobení. Čtvrt-vlnový impedanční transformátor, přizpůsobení pomocí krátkých úseků vedení. Širokopásmová přizpůsobení činných zátěží, nereciproké mikrovlnné prvky. Cvičení: Úvod do cvičení, bezpečnostní školení, seznámení s laboratoří a technickým vybavením. Technika vysokofrekvenčního vedení, typy vlnovody, páskové vedení, základní vidy. VVF oscilátory, gunnova dioda. Mikrovlnné filtry, impedanční transformátory, rezonátory. Test 1. Nehomogenity v mikrovlnných vedeních, styk dvou vlnovodů, clony, kolíky. Impedanční transformátory, techniky přizpůsobení vedení pomocí krátkých úseků. Samostatné prezentace. Test 2. Opravné testy. Zápočet. Laboratoře: Měření základních parametrů vlnovodů. Měření vlastností vvf oscilátoru s gunnovou diodou. Měření vlastností feritového izolátoru. Měření feritového cirkulátoru.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.