454-0303/01 – Počítačová identifikace obvodů (PIO)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuDr. Ing. Libor GajdošíkGarant verze předmětuDr. Ing. Libor Gajdošík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s metodami analýzy a návrhu elektrického obvodu významnými z praktického hlediska. Student umí stanovit potřebné hodnoty tolerancí parametrů použitých součástek v daném elektrickém obvodu z hlediska požadované funkce obvodu. Je schopen navrhnout a zvolit vhodné zapojení z několika možností řešení. Je schopen také navrhnout různé typy analogových filtrů a použít vhodnou transformaci pro jejich praktické řešení. Student je schopen využít pro řešení problému vhodný počítačový program, případně je schopen potřebné informace o obvodu získat experimentálně.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na rozbor vlivu tolerancí hodnot obvodových prvků na funkci elektrického obvodu a na návhrh obvodu zohledňující toto hledisko.

Povinná literatura:

Gajdošík L.: Počítačová identifikace obvodů, studijní opora, VŠB Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1483-4.

Doporučená literatura:

Gajdošík L.: Elektronické součástky - cvičení II - řešené příklady, VUT Brno prosinec 2000, ISBN 80-214-1726-9 Hudec L.: Elektronické prvky, ALFA, 1989 Novák M.: Teorie tolerancí soustav, Academia Praha, 1987 Hájek K., Sedláček J.: Kmitočtové filtry, BEN Praha, 2002 Vrba K.: Technika analogových obvodů a systémů, VÚT, 1987 Kvasil J.: Úvod do syntézy lineárních obvodů, SNTL, 1981

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Půlsemestrální test a semestrální test. Vypracování semestrální práce. Podmínky udělení zápočtu: Získání minimálně 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Identifikace prvků elektrických obvodů. Základní pojmy. Identifikace pasivních prvků. Modely pasivních prvků. Identifikace aktivních prvků. Modely aktivních prvků. Vlastnosti materiálů obvodových prvků. Setrvačné vlastnosti obvodových prvků. Změny obvodových funkcí způsobené fyzikálními vlivy. Metody výpočtu vlivu tolerancí obvodových parametrů na obvodové funkce. Možnosti omezení vlivu tolerancí obvodových parametrů na obvodové funkce. Metody vyhledávání citlivých prvků v obvodech. Aplikace metodiky vlivu tolerancí obvodových parametrů při návrhu elektrických obvodů. Vliv výběru vhodné obvodové struktury z hlediska vlivu tolerancí obvodových parametrů. Možnosti modifikace obvodových struktur. Racionální návrh elektrických obvodů. Statistické metody modelování vlivu změn parametrů obvodových prvků. Cvičení: Bezpečnostní školení. Seznámení s náplní předmětu a podmínkami zápočtu. Laboratorní cvičení. Měření na zdroji stálého proudu. Laboratorní cvičení. Měření na zesilovači střídavého signálu. Laboratorní cvičení. Měření na osciláloru. Laboratorní cvičení. Měření na kmitočtových filtrech. Laboratorní cvičení. Měření na obecném impedančním konvertoru. Počitačové cvičení. Test 1. Seznámení se s používanými programy. Počítačové cvičení. Návrh LC a RC dvojpólu. Stanovení tolerancí. Počítačové cvičení. Návrh zesilovače střídavého signálu.. Počítačové cvičení. Návrh pasivního filtru. Počítačové cvičení. Návrh filtru s transformačními bloky. Počítačové cvičení. Test 2. Statistické metody analýzy obvodu. Zápočet. Odevzdání semestrální práce. Laboratoře: Návody na jednotlivé úlohy jsou na URL "Další informace". Úlohy jsou zaměřeny na praktické určování vlivu tolerancí parametrů součástek na vlastnosti elektrického obvodu. Počítačové laboratoře: Počítačová cvičení jsou zaměřena na využití osobních počítačů pro analýzu a návrh elektrického obvodu z hlediska možnosti získání potřebných informací o zapojení pro daný účel.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku