454-0305/01 – High-frequency Circuits and Techniques II (OaTVVF I)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DIV20 prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student zná způsob přenosu informací pomocí radioreléových spojů.

Teaching methods

Summary

In concurrence on the lectures from RT problems with radio-relay connections, system FDM and FM, hf stem structure, analog and digital radio-relay systems.

Compulsory literature:

Dúha J.: Rádioreléová technika, ŽU-Žilina, 1989

Recommended literature:

Obvody a technika VVF II

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úvod do problematiky radioreléových spojů, sdružování informací pro přenos, frekvenční dělení, dělení na principu časovém, digitální způsoby přenosu. Struktura radioreléové trasy, frekvenční plány, napáječe, sdružovače, retranslace, pasivní retlanslátory. Systémy FDM a FM, použití FM v RRS, struktura VF stvolu, přijímače, vysílače. Systémy s časovým dělením, analogové RR systémy s TDM multiplexem, vysílače a přijímače RR zařízení s PPM ? AM. Digitální radioreléové systémy, digitální modulace nosné vlny, digitální koncová zařízení stvolu. Kvalita přenosu, tepelný šum, poměr signál/šum, vysokofrekvenční interference. Kvalita přenosu v analogových radioreléových systémech, kvalita přenosu v digitálních radioreléových systémech.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner