454-0307/01 – ISDN (ISDN)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Pavel NevludGarant verze předmětuIng. Pavel Nevlud
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEV05 Ing. Pavel Nevlud
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět přístupům ISDN a používaným protokolům. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti ISDN.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Koncepce digitální sítě integrovaných služeb, služby ISDN s přenosovou rychlostí 64 kbit/s, fyzická vrstva účastnické přípojky ISDN, linková vrstva, základní vlastnosti, adresné pole, řídicí pole, popis formátů vrstvy 2, procedury linkové vrstvy, protokol síťové vrstvy D, popis procedury pro výstavbu a rozpad spojení s přepojováním kanálů, řízení doplňkových služeb.

Povinná literatura:

Blunár, K., Diviš, Z.:Telekomunikační sítě část III, ŽU-Žilina 2000 Blunár, K., Vaculík, M.: Digitální sítě integrovaných služeb I.část, VŠDS-Žilina, 1996

Doporučená literatura:

dop. ITU-T I.430/431 dop. ITU-T Q.921 dop. ITU-T Q.931

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Nutno získat do konce semestru minimálně 15 bodů Protokol z měření č.1 - max 6 bodů Protokol z měření č.2 - max 8 bodů Protokol z měření č.3 - max 15 bodů Projekt na zadané téma - max 15 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Koncepce digitální sítě integrovaných služeb, podmínky zavedení služeb ISDN, rozdělení služeb. Referenční model pro spolupráci otevřených komunikačních systémů, referenční model ISDN. Základní struktura účastické přípojky BRI, konfigurace úč. přípojky. Fyzická vrstva úč.přípojky, napájení terminálů, struktura rámce. Rámcová synchronizace, řízení přístupu ke kanálu D, aktivace a deaktivace rozhraní. Primární přípojka PRI, struktura rámce, synchronizace, linkové kódy. Základní úč. přípojka na rozhraní typu U, rozhraní Upo, rozhraní Uko. Vlastnosti linkové vrstvy DSS1, struktura rámce, typy rámců. Procedury linkové vrstvy, přidělování TEI, výměna informací. Spolupráce vrstev při výstavbě a rozpadu logického spojení. Protokol síťové vrstvy, formát paketu, procedury výstavby a rozpadu spojení. Požadování a řízení doplňkových služeb, průběh protokolu pro vyvolání doplňkové služby. Systémové rozhraní komunikačních obvodů, rozhraní ST-Bus, rozhraní IOM/GCI, rozhraní IDL. Využití kanálu D pro přenos dat, princip AO/DI. Laboratoře: Vyhodnocování základních teleslužeb. Doplňkové služby základní účastnické přípojky. Základní funkce rozhraní S. Měření na fyzické vrstvě účastnické přípojky. Vlastnosti linkové vrstvy. Procedury linkové vrstvy. Protokol síťové vrstvy. Měření a analýza 2. a 3. vrstvy účastnické přípojky. Využití signalizačního kanálu D. Využití informačních kanálů B. Počítačové laboratoře: Přenos dat s využitím ISDN karty. Vzdálené připojování do sítě. Monitorování signalizačního kanálu D. Filtrování přijatých zpráv.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 44 (44) 0 3
                M1 - Služby ISDN Laboratorní práce 6  0 1
                M2 - Fyzická vrstva Laboratorní práce 8  0 1
                M3 - Analýza kanálu D Laboratorní práce 15  0 1
                Projekt na dané téma Semestrální projekt 15  0 1
        Zkouška Zkouška 56 (56) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 26  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní