454-0310/01 – Spolehlivost a diagnostika (SaD)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM204 Ing. Adam Němček
ZDR20 doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět principům kódování, zabezpečení a spolehlivosti přenosu informací. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti spolehlivosti a diagnostiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základní pojmy diagnostiky, generování strukturálních testů pro kombinační a sekvenční logické odvody, funkční testování, vestavěné diagnostické prostředky typu BIST, hraniční testování BST - Boundary Scan Testing. Základní pojmy ze spolehlivosti a výpočty parametrů spolehlivosti včetně Markovských modelů. Systémy odolné proti poruchám a jejich konkrétní realizace. Zkoušky spolehlivosti. Přechod od spolehlivosti ke kvalitě, principy QPL a QML. Základní pojmy z kódování, lineární kódy a cyklické kódy.

Povinná literatura:

Hlavička J., Kottek E., Zelený J.: Diagnostika elektronických číslicových obvodů, SNTL/ALFA (1982) Drábek V.: Spolehlivost a diagnostika. Praha (1986) Hlavička J. a kol.: Diagnostika mikroprocesorových systémů. ČSVTS, sv. 8, díl 1, (1985) Hlavička J., Racek S., Golan P., Blažek T.: Číslicové systémy odolné proti poruchám, ČVUT Praha 1992 Adámek J.: Kódování, SNTL Praha 1989 Adámek J.: Kódování a teorie informace; ČVUT Praha 1994, ISBN 80-01-00661-1 Schoen, J. M.: Performeance and Fault Modelling with VHDL. Prentice Hall (1992)

Doporučená literatura:

Parker K. P.: The Boundary-scan handbook; Kluwer 2003; ISBN 1-4020-7496-4 Crouch A. L.: Design for test, For digital IC'sand embedded core systems; Prentice Hall 1999; ISBN 0-13-0848-27-1 Abramovici M., Breuer M. A. and Friedman A. D.: Digital System Testing and Testable Design. IEEE PRESS 1990; ISBN 0-7803-1062-4 Bleeker H., Eijnden P. and Jong F.: Boundary-Scan Test, A practical Approach; Kluwer Academic Publishers 1993; ISBN 0-7923-9296-5 Pradham and etc.:Fault-Tolerant Computing, Theory and Techniques, Volume I; Prentice Hall 1986; ISBN 0-13-308-230-X Pradham and etc.:Fault-Tolerant Computing, Theory and Techniques, Volume II; Prentice Hall 1986; ISBN 0-13-308-222-9 Reed I. S. and Xuemin Chen: Error-control coding for data networks; Kluwer 1999; ISBN 978-0-7923-8528-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Maximální počet bodů ze cvičení je 30 bodů. Podmínka udělení zápočtu je získání 5 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy diagnostiky. Modely poruch. Generování testů pro číslicové obvody. Intuitivní zcitlivění cesty. Metoda kritické cesty. Booleovské diference. Funkční testování. Diagnostické přístroje. DFT - Návrh snadno tesotovatelných systémů. BIST - Vestavěné testování. Hraniční testování - BST (Boundary-Scan Testing). Základní pojmy ze spolehlivosti. Výpočet spolehlivosti. Sériový, paralelní model. Stavový graf. Markovské spolehlivostní modely. Zálohované systémy, statická, dynamická a hybridní záloha. Systémy odolné proti poruchám. Zkoušky spolehlivosti. Přechod od spolehlivosti ke kvalitě. Systémy QPL a QML Základní pojmy kódování. Komprese dat. Lineární kódy. Hamingovy kódy. Cyklické kódy. Konvoluční kódy. Cvičení: Modely poruch. Bezpečnostní školení. Sestavení diagnostických testů - citlivá cesta. Sestavení diagnostických testů - Kritická cesta. Sestavení diagnostických testů - Booleovská diference. Minimalizace testů. Výpočet spolehlivosti - sériový, paralelní model. Výpočty spolehlivosti - stavový graf. Výpočet spolehlivosti - Markovské spolehlivostní modely. Výpočty spolehlivosti - Markovské spolehlivostní modely. Zkoušky spolehlivosti. Lineární kódy. Komprese dat Projekty: Sestavení testu pro daný číslicový systém. Zkoušky spolehlivosti. Sestavení kontrolní matice lineárního kódu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt 1 Projekt 10  0
                Projekt 2 Projekt 10  0
                Projekt 3 Projekt 10  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní