454-0314/01 – Řízení a programování telefonních ústředen (ŘPTÚ)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět programování a vytváření služeb pro moderní spojovací systémy. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti řízení a programování telefonních ústředen. Studenti umějí programovat v jazyce AMO, znají možnosti komunikačních serverů řady Siemens hipath, běžně užívané služby a aplikace v podnikové komunikaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je přiblížit studentům problematiku administrace podnikových komunikačních systémů. Výuka probíhá v laboratoři, která je vybavena nejnovějšími verzemi komunikačních serverů Siemens hipath4000,3000,2000 a částečně i hipath8000.

Povinná literatura:

HiPath 4000 V4 AMO Descriptions. Service Manual, Siemens Enterprise Communications 2007, A31003-H3140-S104-1-7620 HiPath 4000 V4 Feature Usage Examples, Service Manual, Siemens Enterprise Communications 2007, A31003-H3140-S106-1-7620 Podpora předmětu, přednášky a cvičení

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Student může obdržet max. 40 bodů za sedm hodnocených témat, které jsou zadány během semestru, minimálně je vyžadováno 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do podnikových komunikačních systémů řady hipath. Hardvérová struktura h4k, řízení, moduly vedení a účastnické moduly. IP distribuovaná architektura, propojení h4k přes IP, VoIP účastníci a řešení zvýšení dostupnosti. Systemové, týmové a doplňkové služby. AMO programovací jazyk, struktura příkazu, CLI, terminál údržby a dohledu, AMO caching. Konfigurace účastníků - systémové digitální linky, analogové linky a IP telefony, AMO SCSU,SBCSU. Analýza čísel - AMO WABE, účastnická data - AMO SDAT a osobní data - AMO PERSI. Skupiny převzetí volání, komunikační skupiny a vyhledávací skupiny - AMO AUN, COMGRP, SA. Funkce pod tlačítky, cíle a horké linky - AMO TAPRO, ZIEL, HOTLN. ISDN linky a Key terminály (vícelinkové), AMO KCSU. Konfigurace modulů a základní údržba systému - AMO BCSU, DSSU, SDSU, HISTA, LOGBK. Základy síťování - BUEND, COT, COP, TDCSU, RICHT, LODR, LDAT, LDPLN, REFTA. Nástavbové aplikace - unified messaging, konvergence pevné a mobilní sítě, centrální seznam a CTI. Generování CDR a účtování hovorného. Cvičení: Orientace v labu a praktické ukázky systémů řady hipath. Popis modulů hipath a jejich chování a vysvětlení propojení modulů na hlavní rozvod či patchpanel. Laboratoře: Konfigurace IP účastníků a vedení. Užití a popis doplňkových služeb (zadání č.1 - 6 bodů). AMO příkazy a konfigurace terminálu údržby. Konfigurace účastníka (zadání č.2 - 6 bodů). Data účastníka a osobní data (zadání č.3 - 7 bodů). Skupiny převzetí volání, komunikační skupiny a skupiny vyhledávání (zadání č.4 - 7 bodů). Funkce tlačítek, cíle a horké linky (zadání č.5 - 7 bodů). ISDN linky a Key terminály, praktická konfigurace. Board configuration and basic maintenance, practical configuration. Síťování - configurace vedení (zadání č.6 - 7 bodů). Konfigurace vybraných nástavbových aplikací. Accountix - účtování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.