454-0320/01 – Elektronické obvody (EO)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity5
Garant předmětuIng. Zdeněk TesařGarant verze předmětuIng. Zdeněk Tesař
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TES10 Ing. Zdeněk Tesař
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student zná architekturu a návrh analogových, číslicově analogových obvodů a systémů pro měřící a řídící techniku.

Vyučovací metody

Anotace

Referenční zdroje napětí a proudu. Analogové spínače, multiplexery a demultiplexery, optoelektronické vazební členy, spínané kapacitory. Měřící zesilovače, chyby způsobené vlastnostmi reálných OZ. Rozdílové přístrojové zesilovače, galvanicky izolované zesilovače. Převodníky U/I, I/U, Q/U, U/f, f/U. Modulátory, demodulátory, synchronní detekce v měřící technice. Elektronické filtry. Funkční generátory. Bipolární unipolární logické obvody, využití programovatelných logických obvodů. Sběrnice mikropočítačových systémů. Přenos dat.

Povinná literatura:

Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřící techniku. ČVUT Praha, 1999 Vrba, K.: Technika analogových obvodů a systémů. VUT Brno, 1987 Liška, M., Šula, V., Strelec, J.,: Programovatelná logická pole. GRADA, 1996 Hrbáček, J.: Komunikace mikrokontroléru s okolím. BEN, 1999 Vrba, K.: Navrhování přístrojů s integrovanými obvody. VUT Brno, 1987

Doporučená literatura:

Seifart, M.: Polovodičové prvky a obvody pro zpracování spojitých signálů. ALFA, 1988 Diviš, Z., Chmelíková, Z., Zdrálek, J.: Logické obvody. TU VŠB Ostrava, 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Referenční zdroje napětí a proudu, teplotní kompenzace, aplikace. Bezkontaktní spínače analogových signálů, analogové multiplexery a demultiplexery, optoelektronické vazební členy, spínané kapacitory. Problematika měřících zesilovačů, zesilovače velmi malých ss signálů, chyby způsobené vlastností reálných OZ. Rozdílné přístrojové zesilovače, galvanicky izolované zesilovače ss signálů, aplikace. Převodníky U/I, I/U, Q/U, U/f a f/U. Modulátory a demodulátory, synchronní detekce. Elektronické filtry, aproximace přenosových funkcí, filtry typu DP, HP, PP, PZ. Realizace filtru 1 a 2. řádu, syntéza filtrů vyšších řádů. Funkční generátory signálů. A/D a D/A převodníky, principy, realizace a chyby převodníků. Bipolární a unipolární logické obvody, statické a dynamické parametry, propojování logických obvodů s ohledem na rušení, délku vedení, napěťové úrovně, rozvody napájení. Realizace kombinačních a sekvenčních obvodů pomocí programovatelných prvků. Sběrnice mikropočítačových systémů, konstrukce sběrnic, připojování obvodů ke sběrnici, zpoždění signálů, řízení obvodů připojených ke sběrnici. Přenos dat, fyzická vrstva. Metalická vedení, vf. přenos, optické systémy. Cvičení: Návrh proudových a napěťových zdrojů. Výpočet chyb výstupního signálu obvodů s reálnými OZ. Návrh přístrojových zesilovačů a jejich aplikace. Návrh převodníků U/I a I/U. Návrh měřících obvodů se synchronními demodulátory. Návrh elektronických filtrů 1. a 2. řádu. Kaskádní a nekaskádní syntéza filtrů vyšších řádů pro měřící účely. Návrh funkčních generátorů, převodníků U/f a f/U. Laboratoře: Identifikace parametrů náhradních modelů aktivních prvků měřením a z katalogových listů. Měření charakteristik proudových a napěťových zdrojů. Měření charakteristik přístrojových zesilovačů. Měření charakteristik aktivních filtrů. Měření vlastností převodníků U/f a f/U. Návrh a realizace kombinačních a sekvenčních obvodů pomocí elektricky programovatelných obvodů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 18  0
                Projekt Projekt 22  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku