454-0320/01 – Electronic Circuits (EO)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits5
Subject guarantorIng. Zdeněk TesařSubject version guarantorIng. Zdeněk Tesař
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TES10 Ing. Zdeněk Tesař
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Combined Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Voltage and current reference sources. Analogue switches, multiplexers a demultiplexers, optoelectronic couplers, switching capacitors. Amplifiers used for measurement, errors caused by real character of the operational amplifier. Differential device amplifiers, galvanic isolated amplifier. Voltage/current, current/voltage, Q/voltage, voltage/frequency, frequency/voltage converters. Modulators, demodulators. Synchronous detection. Electronic filters. Function generators. Bipolar/unipolar logic circuits, programmable logic circuits utilization. Microcomputer´s systems buses. Data transfering.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Referenční zdroje napětí a proudu, teplotní kompenzace, aplikace. Bezkontaktní spínače analogových signálů, analogové multiplexery a demultiplexery, optoelektronické vazební členy, spínané kapacitory. Problematika měřících zesilovačů, zesilovače velmi malých ss signálů, chyby způsobené vlastností reálných OZ. Rozdílné přístrojové zesilovače, galvanicky izolované zesilovače ss signálů, aplikace. Převodníky U/I, I/U, Q/U, U/f a f/U. Modulátory a demodulátory, synchronní detekce. Elektronické filtry, aproximace přenosových funkcí, filtry typu DP, HP, PP, PZ. Realizace filtru 1 a 2. řádu, syntéza filtrů vyšších řádů. Funkční generátory signálů. A/D a D/A převodníky, principy, realizace a chyby převodníků. Bipolární a unipolární logické obvody, statické a dynamické parametry, propojování logických obvodů s ohledem na rušení, délku vedení, napěťové úrovně, rozvody napájení. Realizace kombinačních a sekvenčních obvodů pomocí programovatelných prvků. Sběrnice mikropočítačových systémů, konstrukce sběrnic, připojování obvodů ke sběrnici, zpoždění signálů, řízení obvodů připojených ke sběrnici. Přenos dat, fyzická vrstva. Metalická vedení, vf. přenos, optické systémy. Cvičení: Návrh proudových a napěťových zdrojů. Výpočet chyb výstupního signálu obvodů s reálnými OZ. Návrh přístrojových zesilovačů a jejich aplikace. Návrh převodníků U/I a I/U. Návrh měřících obvodů se synchronními demodulátory. Návrh elektronických filtrů 1. a 2. řádu. Kaskádní a nekaskádní syntéza filtrů vyšších řádů pro měřící účely. Návrh funkčních generátorů, převodníků U/f a f/U. Laboratoře: Identifikace parametrů náhradních modelů aktivních prvků měřením a z katalogových listů. Měření charakteristik proudových a napěťových zdrojů. Měření charakteristik přístrojových zesilovačů. Měření charakteristik aktivních filtrů. Měření vlastností převodníků U/f a f/U. Návrh a realizace kombinačních a sekvenčních obvodů pomocí elektricky programovatelných obvodů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Laboratory work Laboratory work 18  0
                Project Project 22  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner