454-0321/01 – Optoelektronika II (OPT II)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAS40 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět návrhu optických přenosových tras. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti optoelektroniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Obsahem předmětu jsou přenosové vlastnosti optických vláken, jejich spojování a měření, konstrukce optických vláken a kabelů, technologie výroby a pokládky optických kabelů.

Povinná literatura:

Ghatak,A.K., Thyagarajan,K.: Introduction to fiber optics. Cambridge University Press, 1.vydání, 1998, ISBN 0-521-577853 Agrawal,G.P.: Fiber optic communication systems. J.Wiley and Sons, 1. vydání, 1992, ISBN 0-471-54286-5 Hoss,R.J., Lacy,E.A.: Fiber Optics. Prentice Hall Inter.Inc., 2.vydání, 1993, ISBN 0-13-181389-7

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Účast ve cvičeních, absolvování 80% cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: PŘENOSOVÉ CHARAKTERISTIKY OPTICKÝCH VLÁKEN. Útlum. Materiálová absorpce v křemenných vláknech, vlastní a příměsová absorpce, lineární rozptylové ztráty, Rayleigho rozptyl, Miův rozptyl, nelineární rozptylové ztráty, stimulovaný Ramanův a Brillouinův rozptyl, ohybové ztráty, útlum ve střední a vzdálené IR oblasti Disperze Materiálová disperze, vlnovodová disperze, módová disperze, módový šum, výsledná disperze jednomódových a mnohomódových vláken, vlákna s posunutou disperzní charakteristikou, vlákna s plochou disperzní charakteristikou. Polarizace a nelineární jevy Dvojlom, polarizaci zachovávající vlákna, nelineární lom, čtyřvlné směšování OPTICKÁ VLÁKNA A KABELY Výroba optických vláken Tavné technologie, tažení vláken, depozitní technologie z plynné fáze, OVPO, VAD, MCVD, PCVD, výroba fluoridových skel Typy optických vláken a jejich měření Mnohomódová vlákna se skovou změnou indexu lomu, mnohomódová gradientní vlákna, jednomódová vlákna, vlákna typu PCS, celoplastová vlákna, měření útlumu, disperze, MFD a NA Stabilita přenosových parametrů optických vláken, optické kabely Mechanické napětí ve vlákně a jeho životnost, mikroohyby vláken, absorpce OH iontů, vliv okolního prostředí, radiační zátěž optických vláken, ochrana vláken, struktura kabelů a tahové členy, pláště kabelů a ochrana proti vodě, příklady kabelů, pokládka kabelů SPOJOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ Spojování optických vláken Vliv nepřizpůsobení konců vláken na útlum spoje, spojování jednomódových a mnohomódových vláken, tavné spoje, podmínečně rozebíratelné spoje, vícenásobné spoje Konektory pro optická vlákna Konektory s cylidrickou ferulí, konektory s bikónickou ferulí, konektory s dvojitým excentrickým uložením, duplexní a násobné vláknové konektory, konektor E 2000, konektory s expanderem svazku, vazební členy, vazební členy pro WDM. Cvičení: Práce s katalogovými listy optických kabelů Výpočet mechanických parametrů optických kabelů Útlumový a disperzní rozpočet optické trasy Statistické vyhodnocování optických spojů a měřených útlumů, protokoly o měření Výpočet parametrů laserového svazku Výpočet koncových stupňů obvodů s LED a LD Vazební účinnost LED-optické vlákno a LD-optické vlákno

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Písemka Písemka 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku