454-0324/01 – Diplomový projekt I (DP I)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Iva Petříková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Iva Petříková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET63 Ing. Iva Petříková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1
kombinovaná Zápočet 0+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět zadanému úkolu z oboru telekomunikační techniky a zvládnout jeho řešení v týmu. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit v kolektivu úlohy z oblasti projektování.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět diplomový projekt I je zaměřen na vypracování projektových úkolů formou týmové práce studentů. Projektové úkoly budou vypsány oborovou katedrou. Studenti sestaví týmy dle oblasti svého zájmu a odborného zaměření, zvolí si téma projektového úkolu a vypracují v průběhu semestru pod odborným vedením vedoucího projektu podklady pro vypracování projektového úkolu.

Povinná literatura:

Odborná literatura dle pokynů vedoucího diplomové práce.

Doporučená literatura:

ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. ČSN ISO 690-2 Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo její části.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace s vedoucím diplomové práce. Dílčí úkoly a jejich hodnocení určuje v průběhu semestru vyučující - vedoucí projektového úkolu. Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné řešení zadaného projektového úkolu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: Podmínky udělení zápočtu. Vytvoření projektových týmů dle oblasti zájmu a odborného zaměření studentů. Volba tématu projektových úkolů jednotlivých týmů. Úvodní konzultace s vedoucím projektového úkolu. Shromažďování literatury a pramenů pro vypracování projektového úkolu. Příprava harmonogramu - etapy řešení, jejich náplň, termín a zodpovědný řešitel jednotlivých etap, forma ukončení etapy. Konzultace s vedoucím projektového úkolu. Týmová práce studentů pod odborným vedením vedoucího projektového úkolu. Konzultace s vedoucím projektového úkolu, prezentace dílčích výsledků projektových úkolů. Týmová práce studentů pod odborným vedením vedoucího projektového úkolu. Prezentace výsledků řešení projektových úkolů. Konzultace a upřesnění podrobných zadání diplomových prací. Zápočet. Projekty: Student vypracuje pod vedením vedoucího diplomové práce projektový úkol, vycházející z okruhu zájmu o téma diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.