454-0325/01 – Diplomový projekt II (DP II)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity10
Garant předmětuIng. Iva Petříková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Iva Petříková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET63 Ing. Iva Petříková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1
kombinovaná Zápočet 0+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět zadanému úkolu z oboru telekomunikační techniky a zvládnout jeho řešení v týmu. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit kolektivně v rámci diplomového projektu zadané úlohy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět Diplomový projekt II je zaměřen na vypracování projektových úkolů podle podkladů vypracovaných v rámci předmětu Diplomový projekt I. Pod odborným vedením vedoucího projektu plní studenti úkoly jednotlivých etap daných harmonogramem projektu, spolupracují v týmu na jeho konečném řešení a připravují podklady pro věcné plnění etapy projektu, které vyústí v zadání diplomové práce.

Povinná literatura:

Odborná literatura dle pokynů vedoucího diplomové práce.

Doporučená literatura:

HOLUŠOVÁ, D. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace s vedoucím diplomové práce. Dílčí úkoly a jejich hodnocení určuje v průběhu semestru vyučující - vedoucí projektového úkolu. Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné řešení zadaného projektového úkolu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
454-0324 DP I Diplomový projekt I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: Podmínky udělení zápočtu. Organizační pokyny k následujícím cvičením, které proběhnou formou konzultací s vedoucími projektových úkolů. Konzultace a konkretizace definitivního zadání diplomové práce s vedoucím práce. Týmová práce studentů pod odborným vedením vedoucího projektového úkolu. Konzultace s vedoucím projektového úkolu. Průběžná kontrola plnění harmonogramu. Ukončení etap dle formy dané harmonogramem (výkresová dokumentace, technická zpráva, funkční vzorek, zpracování závěrečné zprávy projektového úkolu apod.) Prezentace výsledků projektového úkolu. Zápočet. Projekty: Student řeší pod vedením vyučujícího projektový úkol tématicky související s konkrétním zadáním diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   1
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy   1
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.