454-0505/01 – Elektronika I (E I)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity6
Garant předmětuIng. Radek Novák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radek Novák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN27 Ing. Pavel Langhammer, Ph.D.
NOV24 Ing. Radek Novák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí navrhnout a realizovat zapojení se zesilovači z diskrétních součástek v návaznosti na podmínky, v nichž pracují.

Vyučovací metody

Anotace

Studující získá přehled o vlastnostech nejčastěji používaných stavebních prvků v elektronických obvodech a to jak z hlediska jejich chování v obvodu samotném, tak i z hlediska fyzikálních dějů, týkajících se transportu nosičů náboje, například v polovodičových součástkách a tomu odpovídajících strukturách. Dále jsou probírány základní obvodové aplikace a metodika výpočtu některých vybraných zapojení.

Povinná literatura:

Čermák, Navrátil: Tranzistorová technika, SNTL Praha. Hlavsa,V.: Praktické základy teorie elektrických lineárních obvodů, SNTL Praha 1952. Budinský,J.: Nízkofrekvenční tranzistorové zesilovače, SNTL Praha 1964. Budinský, J.: Paměti, STNL Praha. Stránský a kol.: Polovodičová technika I, II, SNTL Praha. Frank,H.: Fyzika plovodičových součástek, SNTL Praha. Frank, H.-Šnejdar, V. : Principy a vlastnosti polovodičových součástek. Praha, SNTL 1976

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Prvky elektronických obvodů (kriteria dělení), vlastnosti pasivních a aktivních prvků s ohledem na obvodové aplikace. Aktivní polovodičové prvky. Struktura diskrétních součástek na bázi BJT a FET. Užití diskrétních součástek BJT a FET v obvodových aplikacích, příklady návrhu vnějších pasivních obvodových součástek s ohledem na nastavení klidových pracovních podmínek. Metodika řešení stupňů s aktivními součástkami s ohledem na přenos harmonického signálu s tranzistory BJT a FET. Prvky se záporným diferenciálním odporem-fyzikální princip, obvodové vlastnosti, aplikace (tunelová dioda, jednopřechodový tranzistor, programovatelná dvoubázová dioda). Optoelektronické prvky (fotodioda, fototranzistor, fototyristor), vnitřní fotovoltaický jev, příklady aplikací. Polovodičové paměti, rozdělení (statické RAM, dynamické RAM, C-MOS struktury), realizace paměťové buňky, paměti ROM, paměti mazatelné UV zářením, elektronické mazání. Prvky CCD, fyzikální princip, činnost struktury, užití. Šumy v elektronických obvodech, druhy, šumové číslo, šum čtyřpólu, šum v pasivních a aktivních součástkách. Logika MOS, základní principy registrů MOS, logika C MOS, dvoufázové a čtyřfázové řízení. Zpětná vazba (kladná, záporná) a její vliv na parametry zesilovačů. Vícestupňové zesilovací stupně, vazby zesilovacích stupňů, frekvenční charakteristiky, vstupní a výstupní impedance. Výkonové zesilovače, vlastnosti a charakteristiky. Operační zesilovač, princip, vlastnosti, základní zapojení s OZ. Cvičení: Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, podmínky udělení zápočtu. Příklady: nesetrvačné a setrvačné prvky, okamžité hodnoty proudů a napětí, způsoby obvodového řešení . Vedení proudu v polovodičích, driftová a difuzní složka proudové hustoty, příklady výpočtu. Půlsemestrální test Semestrální test Zápočet Laboratoře: Návrh a realizace zesilovače s BJT. Návrh a měření zesilovaše s FET. Měření stejnosměrných a dynamických parametrů optočlenů. Návrh paměťové buňky v podobě bistabilního klopného obvodu, měření charakteristik. Měření parametrů výkonového zesilovacího stupně. Příklady návrhu realizací logiky MOS, měření vlastností hradel C MOS. Návrh zesilovacího stupně se zápornou zpětnou vazbou a měření jeho frekvenční charakteristiky, vstupní a výstupní impedance. Měření parametrů diferenciálního zesilovacího stupně. Měření charakteristik a parametrů zesilovačů s OZ. Projekty: Sofistikovaný návrh jednostupňového zesilovače s kapacitní vazbou. Počítačové laboratoře:

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 16  0
                Projekt Projekt 14  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku