454-0505/01 – Electronics I (E I)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits6
Subject guarantorIng. Radek Novák, Ph.D.Subject version guarantorIng. Radek Novák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAN27 Ing. Pavel Langhammer, Ph.D.
NOV24 Ing. Radek Novák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student umí navrhnout a realizovat zapojení se zesilovači z diskrétních součástek v návaznosti na podmínky, v nichž pracují.

Teaching methods

Summary

Students gain a view of the characteristic of the most used structure elements in the electronic circuitry, its behavior, physical process in the circuit itself and transport of carriers as well from, e.g. in the semiconductor elements. Basic circuits application and calculation methods of choice connections follow.

Compulsory literature:

Čermák, Navrátil: Tranzistorová technika, SNTL Praha. Hlavsa,V.: Praktické základy teorie elektrických lineárních obvodů, SNTL Praha 1952. Budinský,J.: Nízkofrekvenční tranzistorové zesilovače, SNTL Praha 1964. Budinský, J.: Paměti, STNL Praha. Stránský a kol.: Polovodičová technika I, II, SNTL Praha. Frank,H.: Fyzika plovodičových součástek, SNTL Praha. Frank, H.-Šnejdar, V. : Principy a vlastnosti polovodičových součástek. Praha, SNTL 1976

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Prvky elektronických obvodů (kriteria dělení), vlastnosti pasivních a aktivních prvků s ohledem na obvodové aplikace. Aktivní polovodičové prvky. Struktura diskrétních součástek na bázi BJT a FET. Užití diskrétních součástek BJT a FET v obvodových aplikacích, příklady návrhu vnějších pasivních obvodových součástek s ohledem na nastavení klidových pracovních podmínek. Metodika řešení stupňů s aktivními součástkami s ohledem na přenos harmonického signálu s tranzistory BJT a FET. Prvky se záporným diferenciálním odporem-fyzikální princip, obvodové vlastnosti, aplikace (tunelová dioda, jednopřechodový tranzistor, programovatelná dvoubázová dioda). Optoelektronické prvky (fotodioda, fototranzistor, fototyristor), vnitřní fotovoltaický jev, příklady aplikací. Polovodičové paměti, rozdělení (statické RAM, dynamické RAM, C-MOS struktury), realizace paměťové buňky, paměti ROM, paměti mazatelné UV zářením, elektronické mazání. Prvky CCD, fyzikální princip, činnost struktury, užití. Šumy v elektronických obvodech, druhy, šumové číslo, šum čtyřpólu, šum v pasivních a aktivních součástkách. Logika MOS, základní principy registrů MOS, logika C MOS, dvoufázové a čtyřfázové řízení. Zpětná vazba (kladná, záporná) a její vliv na parametry zesilovačů. Vícestupňové zesilovací stupně, vazby zesilovacích stupňů, frekvenční charakteristiky, vstupní a výstupní impedance. Výkonové zesilovače, vlastnosti a charakteristiky. Operační zesilovač, princip, vlastnosti, základní zapojení s OZ. Cvičení: Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, podmínky udělení zápočtu. Příklady: nesetrvačné a setrvačné prvky, okamžité hodnoty proudů a napětí, způsoby obvodového řešení . Vedení proudu v polovodičích, driftová a difuzní složka proudové hustoty, příklady výpočtu. Půlsemestrální test Semestrální test Zápočet Laboratoře: Návrh a realizace zesilovače s BJT. Návrh a měření zesilovaše s FET. Měření stejnosměrných a dynamických parametrů optočlenů. Návrh paměťové buňky v podobě bistabilního klopného obvodu, měření charakteristik. Měření parametrů výkonového zesilovacího stupně. Příklady návrhu realizací logiky MOS, měření vlastností hradel C MOS. Návrh zesilovacího stupně se zápornou zpětnou vazbou a měření jeho frekvenční charakteristiky, vstupní a výstupní impedance. Měření parametrů diferenciálního zesilovacího stupně. Měření charakteristik a parametrů zesilovačů s OZ. Projekty: Sofistikovaný návrh jednostupňového zesilovače s kapacitní vazbou. Počítačové laboratoře:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Laboratory work Laboratory work 16  0
                Project Project 14  0
                Written exam Written test 10  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner