454-0506/01 – Transmission Systems (PS)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DIV20 prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
MER70 Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
SIS017 doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understand the transmission systems and terminology used in telecommunications technology. Learning outcomes are set so that the students are able to identify and apply tasks in the field of transmission systems.

Teaching methods

Summary

Transmission signal characteristic, frequency spectrum, present networks character and its organization, fundamental quantities and transmission technique units, telephonemetric for transmission systems and normals, low-frequency transmission systems, low-frequency transmission system fundamental parts, supporting phone systems, frequency plan, fundamental groups and link band creation, digital transmission systems, pulse coding modulation, DM modulation, differential pulse coding modulation, system PCM 30/32, digital higher rank multiplex equipment, systems for broadcasting programme transmission, transmission manners, systems for televise transmission, signal ordering, transmission manners, transmission systems SDH, characteristic STM - 1, signal mapping.

Compulsory literature:

Sobotka V.: Přenosové systémy, SNTL Praha 1989 Prchal J.: Systémy přenosu dat, skripta ČVUT Praha, 1992

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní pojmy a jejich charakteristika jako (vedení, linkový trakt, kanál, okruh), druhy přenášených signálů a přenosové cesty, vývoj přenosových systémů, mezinárodní organizace pro telekomunikace, specifikace 2 a 4 drátových vedení. Charakteristika přenášených signálů, frekvenční spektra, druhy přenosových cest a jejich charakteristika, charakter současných sítí a organizace telefonní sítě. Základní veličiny a jednotky přenosové techniky, činitel přenosu, míra přenosu, zesílení, zisk, relativní a absolutní úrovně signálu, diagramy úrovní, provozní a zbytkový útlum. Telefonometrie pro přenosové systémy, kvalitativní parametry přenosu (vztažný útlum, míra hlasitosti, slabiková srozumitelnost), telefonometrické normály SFERT, NOSFERT, SRAEN, ARAEN, metody objektivizace měření vztažného útlumu, měření kvalitativních parametrů subjektivními metodami, objektivní metody měření pro měření vztažného útlumu nebo míry hlasitosti. Nízkofrekvenční přenosové systémy, parametry přenosových systémů (šířka pásma, vztažný útlum, zbytkový útlum, útlumové zkreslení, skupinové zpoždění, zkreslení skupinovým zpožděním, nelineární zkreslení, dynamika kanálu, šumy, srozumitelný přeslech). Pupinované nízkofrekvenční kabely. Základní části nízkofrekvenčních přenosových systémů vidlice, vyvažovače a jejich parametry, stabilita telefonních okruhů, ozvěna na telefonních vedeních,, telefonní kompandory. Nosné telefonní systémy, frekvenční plán, druhy provozu, základní skupiny telefonních kanálů, vytvoření základní kanálové skupiny (přímá modulace, jednotná předmodulace, skupinová předmodulace), vytvoření základní sekundární, terciální a kvartální skupiny, vytvoření linkového pásma. Nosné telefonní systémy,útlumové zkreslení telefonního kanálu. Zdroje nosných frekvencí, klasifikace nosných systémů podle ITRU-T, linkové trakty nosných systémů, referenční okruh, zapojení linkových zesilovačů a regulace úrovně. Odbočování a vydělování hovorů. Číslicové přenosové systémy, pulsně kódová modulace, lineární a adaptivní DM modulace, diferenciální pulsně kódová modulace, systém PCM 30/32, PCM 1. řádu. Kodéry a dekodéry PCM, kompandory a nelineární kodéry, Číslicová multiplexní zařízení vyšších řádů, vyrovnávání přenosových rychlostí, asynchronní a synchronní systémy s ADM, transkodéry PCM/ADPCM. Linkové trakty číslicových systémů a linkové signály, opakovače a jejich dálková kontrola, odbočování a vydělováni skupiny kanálů, převod skupin kanálů mezi analogovými a číslicovými vícenásobnými systémy. Systémy pro přenos rozhlasových pořadů, charakteristika, monofonní a stereofonní přenos, referenční okruh, organizace sítě, nízkofrekvenční, vysokofrekvenční a číslicový přenos. Systémy pro přenos televizních pořadů, organizace sítě, druhy a uspořádání signálů, způsoby přenosu. Telegrafní přenosové systémy a systémy pro přenos obrazové telegrafie, abecední a obrazová telegrafie. Přenos pro dálkové zpracování dat, přenos v základním a přeloženém pásmu, způsoby zabezpečení přenosu Přenosový systém SDH, struktura, způsoby mapování signálů Synchronní skupinování signálů, začlenění příspěvkového signálu PDH 4.řádu do STM-1, začlenění signálu PDH 1.řádu do STM-1 a začlenění signálu PDH 3.řádu do STM-1. Cvičení: Úvod do předmětu. Výpočty na základní jednotky používané v přenosové technice. Výpočty na útlumy v přenosové cestě. Výpočty na přeslechy v přenosové cestě. Kontrolní test 1. Výpočty v digitální přenosové technice. Kontrolní test 2. Zápočet, náhradní termín pro testy. Laboratoře: Lab. cv. 1. Měření č.1. Lab. cv. 2. Měření č.2. Lab. cv. 3. Měření č.3. Exkurze - SDH uzel. Lab. cv. 4. Měření č.4 - Měření na vysílací části muldexu. Lab. cv. 5. Měření č.5 - Měření na přijímací části muldexu. Projekty: Samostatná práce č.1.: Projekt systému FDM pro telefonní síť tvořenou 5 TÚ, 24 UÚ a 84 MTÚ. Samostatná práce č.1.: Projekt systému PDH pro telefonní síť tvořenou 5 TÚ, 24 UÚ a 84 MTÚ. Samostatná práce č.1.: Projekt systému SDH pro telefonní síť tvořenou 4 uzly SDH.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 44 (44) 0 3
                Written exam Written test 40  0 3
                Other task type Project 4  0 3
        Examination Examination 56 (56) 0 3
                Ústní zkouška Oral examination 56  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.