454-0506/02 – Přenosové soustavy (PS)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIV20 prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
MER70 Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
SIS017 doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět používaným přenosovým systémům a terminologii používané v telekomunikační technice. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti přenosových systémů.

Vyučovací metody

Anotace

Charakteristika přenášených signálů, frekvenční spektra, charakter současných sítí a jejich organizace, základní veličiny a jednotky přenosové techniky, telefonometrie pro přenosové systémy a normály, nízkofrekvenční přenosové systémy, základní části nízkofrekvenčních přenosových systémů, nosné telefonní systémy, frekvenční plán, vytvoření základních skupin a linkového pásma, číslicové přenosové systémy, pulsně kódová modulace, DM modulace, diferenciální pulsně kódová modulace, systém PCM 30/32, číslicová multiplexní zařízení vyšších řádů, systémy pro přenos rozhlasových pořadů, způsoby přenosu, systémy pro přenos televizních pořadů, uspořádání signálů, způsoby přenosu, přenosové systémy SDH, charakteristika STM - 1, mapování signálů.

Povinná literatura:

Sobotka V.: Přenosové systémy, SNTL Praha 1989 Prchal J.: Systémy přenosu dat, skripta ČVUT Praha, 1992

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Nízkofrekvenční přenosové systémy, parametry přenosových systémů (šířka pásma, vztažný útlum, zbytkový útlum, útlumové zkreslení, skupinové zpoždění, zkreslení skupinovým zpožděním, nelineární zkreslení, dynamika kanálu, šumy, srozumitelný přeslech). Pupinované nízkofrekvenční kabely. Základní části nízkofrekvenčních přenosových systémů vidlice, vyvažovače a jejich parametry, stabilita telefonních okruhů, ozvěna na telefonních vedeních,, telefonní kompandory. Nosné telefonní systémy, frekvenční plán, druhy provozu, základní skupiny telefonních kanálů, vytvoření základní kanálové skupiny (přímá modulace, jednotná předmodulace, skupinová předmodulace), vytvoření základní sekundární, terciální a kvartální skupiny, vytvoření linkového pásma. Nosné telefonní systémy,útlumové zkreslení telefonního kanálu. Zdroje nosných frekvencí, klasifikace nosných systémů podle ITU-T, linkové trakty nosných systémů, referenční okruh, zapojení linkových zesilovačů a regulace úrovně. Odbočování a vydělování hovorů. Číslicové přenosové systémy, pulsně kódová modulace, lineární a adaptivní DM modulace, diferenciální pulsně kódová modulace, systém PCM 30/32, PCM 1. řádu. Kodéry a dekodéry PCM, kompandory a nelineární kodéry, Číslicová multiplexní zařízení vyšších řádů, vyrovnávání přenosových rychlostí, asynchronní a synchronní systémy s ADM, transkodéry PCM/ADPCM. Linkové trakty číslicových systémů a linkové signály, opakovače a jejich dálková kontrola, odbočování a vydělováni skupiny kanálů, převod skupin kanálů mezi analogovými a číslicovými vícenásobnými systémy. Systémy pro přenos rozhlasových pořadů, charakteristika, monofonní a stereofonní přenos, referenční okruh, organizace sítě, nízkofrekvenční, vysokofrekvenční a číslicový přenos. Systémy pro přenos televizních pořadů, organizace sítě, druhy a uspořádání signálů, způsoby přenosu. Telegrafní přenosové systémy a systémy pro přenos obrazové telegrafie, abecední a obrazová telegrafie. Přenos pro dálkové zpracování dat, přenos v základním a přeloženém pásmu, způsoby zabezpečení přenosu Přenosový systém SDH, struktura, způsoby mapování signálů Synchronní skupinování signálů, začlenění příspěvkového signálu PDH 4.řádu do STM-1 Začlenění signálů PDH 1.řádu do STM-1 Začlenění signálů PDH 3.řádu do STM-1 Mapování ATM buněk a IP datagramů do STM-1 Vytváření administrativních jednotek vyšších řádů. Cvičení: Úvod do předmětu. Výpočty na základní jednotky používané v přenosové technice. Výpočty na útlumy v přenosové cestě. Výpočty na přeslechy v přenosové cestě. Kontrolní test 1. Výpočty v digitální přenosové technice. Kontrolní test 2. Zápočet, náhradní termín pro testy. Laboratoře: Lab. cv. 1. Měření č.1. Lab. cv. 2. Měření č.2. Lab. cv. 3. Měření č.3. Exkurze - SDH uzel. Lab. cv. 4. Měření č.4 - Měření na vysílací části muldexu. Lab. cv. 5. Měření č.5 - Měření na přijímací části muldexu. Projekty: Samostatná práce č.1.: Projekt systému FDM pro telefonní síť tvořenou 5 TÚ, 24 UÚ a 84 MTÚ. Samostatná práce č.1.: Projekt systému PDH pro telefonní síť tvořenou 5 TÚ, 24 UÚ a 84 MTÚ. Samostatná práce č.1.: Projekt systému SDH pro telefonní síť tvořenou 4 uzly SDH.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44 (44) 0
                Písemka č.1 Písemka 12  0
                Písemka č.2 Písemka 12  0
                Laboratorní měření č.1 Laboratorní práce 4  0
                Laboratorní měření č.2 Laboratorní práce 4  0
                Laboratorní měření č.3 Laboratorní práce 4  0
                Laboratorní měření č.4 Laboratorní práce 4  0
                Laboratorní měření č.5 Laboratorní práce 4  0
        Zkouška Zkouška 56 (56) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 56  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku