454-0509/01 – Elektronika II (E II)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity6
Garant předmětuIng. Zdeněk TesařGarant verze předmětuIng. Zdeněk Tesař
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TES10 Ing. Zdeněk Tesař
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí analyzovat a navrhnout elektronické obvody s diskrétními a integrovanými prvky s ohledem na požadované parametry.

Vyučovací metody

Anotace

Zdroje proudu a napětí. Analogové spínače. Aplikace operačních zesilovačů, zesilovače, převodníky U/I a I/U, integrátory a derivátory, komparátory, operační usměrňovače, logaritmické a exponenciální zesilovače, analogové násobičky. Elektrické pasivní a aktivní filtry. Oscilátory a generátory. Převodníky A/D a D/A. Vysokofrekvenční zesilovače. Amplitudové, kmitočtové a fázové modulátory a demodulátory. Diskrétní modulace. Směšovače, násobiče a děliče kmitočtu. Napájeci zdroje, transformátory, usměrňovače, lineární a impulsní stabilizátory.

Povinná literatura:

Punčochář, J. : Operační zesilovače v elektronice. Praha, BEN 1996 Vrba, K. : Technika analogových obvodů a systémů. VUT Brno 1987 Hanousek, K., Říčný, V. : Elektronické systémy I. VUT Brno 1992 Husák, M. : Napájecí zdroje v elektronice. ČVUT Praha 1998

Doporučená literatura:

Seifart, M. : Polovodičové prvky a obvody pro zpracování spojitých signálů. ALFA 1988 Vrba, K. : Technika analogových obvodů a systémů. Sbírka příkladů. VUT Brno 1987 Žalud, V. : Radioelektronika. ČVUT Praha 1993 Krejčiřík, A. : Napájecí zdroje I, II, III. BEN technická literatura 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní stavební jednotky analogových obvodů. Proudové a napěťové zdroje, analogové spínače. Lineární aplikace operačních zesilovačů. Zesilovače, převodníky U/I a I/U, integrátory, derivátory, stabilita operační sítě. Nelineární aplikace operačních zesilovačů. Komparátory, operační usměrňovače, logaritmické a exponenciální zesilovače, analogové násobičky. Elektrické filtry. Typy filtrů a jejich přenosové funkce, aproximace přenosových funkcí, kmitočtové charakteristiky. Realizace filtrů 1. a 2. řádu, syntéza filtrů vyšších řádů. Oscilátory a generátory. Podmínky vzniku oscilací, oscilátory (RC, LC, krystalové), generátory pulsů. Převodníky A/D a D/A. Základní principy a obvodová řešení. Vysokofrekvenční zesilovače. Vlastnosti, obvodové řešení, zásady návrhu a konstrukce vf. zesilovačů. Amplitudová modulace. Typy amplitudových modulací, zapojení amplitudových modulátorů a demodulátorů. Kmitočtová a fázová modulace. Řešení modulátorů a demodulátorů FM a PM. Diskrétní modulace. Typy a základní parametry diskrétních modulací, realizace modulátorů a demodulátorů. Směšovače, násobiče a děliče kmitočtu. Principy a obvodová realizace. Napájecí zdroje. Síťový transformátor, usměrňovače, násobiče napětí, spojité stabilizátory. Impulsní stabilizátory. Nábojová pumpa, invertující, snižující a zvyšující měniče napětí. Cvičení: Stanovení parametrů náhradních modelů polovodičových součástek z katalogových údajů a měřením. Návrh a ověření parametrů proudového a napěťového zdroje. Návrh a ověření vlastností komparátorů. Návrh a ověření vlastností operačních usměrňovačů. Návrh aktivních filtrů typu DP, HP, PP, PZ. Návrh a ověření vlastností oscilátoru s Wienovým článkem. Návrh a ověření vlastností napěťově řízeného generátoru. Laboratoře: Návrh integrátoru a měření jeho amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky, měření přechodové charakteristiky. Návrh logaritmického zesilovače a měření jeho převodní charakteristiky. Měření frekvenčních charakteristik navrženého filtru typu DP, HP 3. řádu. Návrh a měření parametrů převodníků napětí - frekvence. Měření vlastností selektivního zesilovače. Návrh a měření parametrů usměrňovačů se sběrným kondenzátorem. Návrh a měření zatěžovací charakteristiky zpětnovazebního stabilizátoru napětí s proudovou ochranou typu omezení výstupního proudu a typu fold-back. Projekty: Návrh elektronického filtru a generátoru periodického signálu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0
                Projekt Projekt 20  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku