454-0509/01 – Electronics II (E II)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits6
Subject guarantorIng. Zdeněk TesařSubject version guarantorIng. Zdeněk Tesař
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TES10 Ing. Zdeněk Tesař
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Voltage and current sources. Analogue switches. Operational amplifier applications, amplifiers, V/C and C/V converter, integrator and differentiator, comparators, operational rectifier, logarithmic and exponential amplifiers, analog multipliers. Electric filters. Oscillators and generators. A/D and D/A converters. High-frequency amplifiers. Amplitude, frequency and phase modulators and demodulators. Discrete modulation. Converters, multipliers and frequency divider. Supply sources, transformers, rectifiers, linear and impulse rectifiers.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní stavební jednotky analogových obvodů. Proudové a napěťové zdroje, analogové spínače. Lineární aplikace operačních zesilovačů. Zesilovače, převodníky U/I a I/U, integrátory, derivátory, stabilita operační sítě. Nelineární aplikace operačních zesilovačů. Komparátory, operační usměrňovače, logaritmické a exponenciální zesilovače, analogové násobičky. Elektrické filtry. Typy filtrů a jejich přenosové funkce, aproximace přenosových funkcí, kmitočtové charakteristiky. Realizace filtrů 1. a 2. řádu, syntéza filtrů vyšších řádů. Oscilátory a generátory. Podmínky vzniku oscilací, oscilátory (RC, LC, krystalové), generátory pulsů. Převodníky A/D a D/A. Základní principy a obvodová řešení. Vysokofrekvenční zesilovače. Vlastnosti, obvodové řešení, zásady návrhu a konstrukce vf. zesilovačů. Amplitudová modulace. Typy amplitudových modulací, zapojení amplitudových modulátorů a demodulátorů. Kmitočtová a fázová modulace. Řešení modulátorů a demodulátorů FM a PM. Diskrétní modulace. Typy a základní parametry diskrétních modulací, realizace modulátorů a demodulátorů. Směšovače, násobiče a děliče kmitočtu. Principy a obvodová realizace. Napájecí zdroje. Síťový transformátor, usměrňovače, násobiče napětí, spojité stabilizátory. Impulsní stabilizátory. Nábojová pumpa, invertující, snižující a zvyšující měniče napětí. Cvičení: Stanovení parametrů náhradních modelů polovodičových součástek z katalogových údajů a měřením. Návrh a ověření parametrů proudového a napěťového zdroje. Návrh a ověření vlastností komparátorů. Návrh a ověření vlastností operačních usměrňovačů. Návrh aktivních filtrů typu DP, HP, PP, PZ. Návrh a ověření vlastností oscilátoru s Wienovým článkem. Návrh a ověření vlastností napěťově řízeného generátoru. Laboratoře: Návrh integrátoru a měření jeho amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky, měření přechodové charakteristiky. Návrh logaritmického zesilovače a měření jeho převodní charakteristiky. Měření frekvenčních charakteristik navrženého filtru typu DP, HP 3. řádu. Návrh a měření parametrů převodníků napětí - frekvence. Měření vlastností selektivního zesilovače. Návrh a měření parametrů usměrňovačů se sběrným kondenzátorem. Návrh a měření zatěžovací charakteristiky zpětnovazebního stabilizátoru napětí s proudovou ochranou typu omezení výstupního proudu a typu fold-back. Projekty: Návrh elektronického filtru a generátoru periodického signálu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Laboratory work Laboratory work 20  0
                Other task type Other task type 20  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner