454-0515/01 – Data Transmission (PD)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits4
Subject guarantorIng. Pavel NevludSubject version guarantorIng. Pavel Nevlud
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understand telecommunication protocols and their security in the data transfers. Learning outcomes are set so that the students are able to identify and apply tasks in data transition field.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Data chain for data transferring; transmission method and security messages; parameters and data signal characterization; modulation manners and data signal demodulation; terminal equipment for data transferring; data signal transducer in baseband; HDSL transducer, telephone modems; broadband, cable and ADSL modems; coupling resources for data transferring; LAN fundamental characteristics.

Compulsory literature:

Svoboda, J., Šimák, B., Zeman, T.: Základy teleinformatiky, ČVUT 1998 Vlček, K.: Teorie informace, kódování a kryptografie, VŠB-TU Ostrava 1998 Janeček, J.:Lokální sítě, ČVUT 1998 Pužman J.: Datové sítě a služby, ČVUT 1994 Minoli D.:Telecommunications Technology Handbook, Artech House,Inc. 1991 Handbook of data communications, NCC Blackwell Limited, 1993

Recommended literature:

Petrásek, M.: Přenos dat, ČVUT 1995 Pužman J.: Dálkový přenos dat, SNTL 1977 Přibyl J.: Datové spoje a měniče signálů, SNTL 1984 Lasser, J.: Rozumíme Unixu, Cpress 2002 Neužil Z.: X.25, Podnik výpočetní techniky České Budějovice 1993

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Nutno získat do konce semestru minimálně 20 bodů Test č.1 - max 15 bodů Zpracování protokolu - max 8 bodů Test č.2 - max 15 bodů Referát na zadané téma - max 10 bodů

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Datový řetězec pro přenos dat. Základní pojmy. Abecedy a kódy. Způsob přenosu a zabezpečení zpráv. Parametry a charakteristiky datových signálů. Způsoby modulace a demodulace datových signálů. Koncová zařízení pro přenos dat. Měniče datového signálu v základním pásmu. HDSL měniče. Telefonní modemy. Širokopásmové, kabelové a ADSL modemy. Sdružovací prostředky pro přenos dat. . Základní vlastnosti LAN. Datové sítě s komutací okruhů. Datové sítě s komutací paketů. Sítě s komutací rámců. Cvičení: Míra informace obsažené ve zprávě, informační entropie Aritmetické operace s polynomy, výpočet CRC Test č.1 - zabezpečený přenos dat Statistické kompresní metody Slovníkové kompresní metody Test č.2 - komprese dat Laboratoře: Ovládání modemu pomocí AT příkázů Konfigurace a nastavení modemu na pevné lince Měření parametrů na telefonních modemech Vliv přenosového protokolu na přenosovou rychlost Závislost přenosové rychlosti na kompresi přenášených dat Měření chybovosti Projekty: Šifrovací metody při přenosu dat Kompresní metody při přenosu dat Počítačové laboratoře: Úvod do systému Linux, ASCII tabulka Základní příkazy v Linuxu

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 44 (44) 0
                Written exam Written test 24  0
                Other task type Other task type 20  0
        Examination Examination 56 (56) 0
                Written examination Written examination 26  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner