454-0519/01 – Přenosová média (PM)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Iva Petříková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Iva Petříková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET63 Ing. Iva Petříková, Ph.D.
SKA109 Ing. Jan Skapa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět problematice přenosu signálů po metalickém a optickém přenosovém médiu. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti přenosových médií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Náhradní schéma vedení, primární a sekundární parametry vedení, telegrafní rovnice, konstrukce kabelů, nehomogenity metalických vedení a kapacitní nerovnováhy, vyrovnávání vf symetrických kabelů, zaměřování závad na kabelech, optická vlákna v telekomunikacích, blokové schéma přenosového řetězu s optickými vlákny, princip přenosu optického signálu vláknem, ztráty ve vláknech, konstrukce, spojování vláken, zdroje a detektory světla, vlnová délka optického signálu a přenosová okna, přenosová kapacita, přenosová rychlost, délky zesilovacích a opakovacích úseků, imunita digitálního signálu proti rušení a zkreslení.

Povinná literatura:

Miloš Schlitter: Telekomunikační vedení, ČVUT Praha, 1995 Miloslav Filka: Optoelektronika v telekomunikacích, VUT Brno, 1985

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatné práce, protokoly z laboratorních cvičení a test s bodovým hodnocením uvedeným v odkazu Podmínky absolvování předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Blokové schéma přenosového řetězce. Vývoj telekomunikačních vedení. Základní pojmy. Náhradní schéma vedení. Primární a sekundární parametry vedení. Teorie vedení - telegrafní rovnice. Délka vlny a rychlost šíření vln na vedení. Nekonečně dlouhé homogenní vedení. Vedení zakončené vlnovou impedancí. Vstupní impedance vedení. Výpočet primárních a sekundárních parametrů vedení na základě měření vstupní impedance naprázdno a nakrátko. Elektrická délka vedení. Homogenní vedení při vysokých kmitočtech. Využití vedení vvn pro přenos telekomunikačního signálu. Druhy, vlastnosti a využití metalických telekomunikačních vedení. Nadzemní vedení, kabelová vedení - symetrická a koaxiální. Frekvenční charakteristiky sekundárních parametrů vedení podle druhu a použití telekomunikačních vedení. Nehomogenity metalických vedení, kapacitní nesymetrie. Metody odstraňování kapacitních nerovnováh. Vyrovnávání kapacitních nesymetrií křižováním. Měření na kabelech - lokalizace izolačních závad. Úvod do telekomunikací a optických vláken. Základy optiky, elektromagnetické vlny, paprsky, fotony. Základy optických vláken, základní struktury, role numerické apertury. Útlum, ohybové ztráty, rozptyl, absorpce, výpočet celkového útlumu, metody měření útlumu. Módová a chromatická disperze, módy, příčiny disperzí a metody jejich redukce. Přenosová rychlost a šířka pásma, souvislost disperze a šířky pásma. Optické kabely, orientace v katalogových parametrech. Cvičení: Podmínky zápočtu, bezpečnostní školení. Řešení příkladů - výpočet sekundárních parametrů, ideální vedení a vedení bez zkreslení. Řešení příkladů - výpočet napětí a proudu na sdělovacím vedení zakončeném obecnou impedancí. Řešení příkladů - výpočet primárních a sekundárních parametrů z naměřených hodnot vstupní impedance naprázdno a nakrátko. Výpočty geometrických vlastností optických vláken. Výpočty útlumů optických tras. Výpočty disperzí a přenosových rychlostí. Práce s katalogovými listy optických vláken a kabelů. Laboratoře: Frekvenční závislost vlnové impedance a vlnového útlumu v hovorovém kmitočtovém pásmu. Měření absolutní hodnoty vstupní impedance vedení. Zaměřování přerušené žíly na kabelu. Měření provozního, vložného a zbytkového útlumu. Příprava na měření optických vláken a kabelů, vlastní měření. Spojování optických vláken a kabelů. Realizace vláknově optických konektorů a jejich úprava. Měření závislosti útlumu SM a MM vlákna pro vlnové délky 850 a 1300 nm a 1310 a 1550 nm při různých poloměrech zakřivení a pro proměnný počet závitů vlákna.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44 (44) 20
                LU1 Laboratorní práce 4  0
                LU2 Laboratorní práce 4  0
                LU3 Laboratorní práce 4  0
                LU4 Laboratorní práce 4  0
                Příklady Projekt 6  0
                LU - opt. Laboratorní práce 10  0
                Test - opt. Písemka 12  0
        Zkouška Zkouška 56 (56) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 28  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 28  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku