454-0519/02 – Transmission Mediums (PM)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits6
Subject guarantorIng. Iva Petříková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Iva Petříková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PET63 Ing. Iva Petříková, Ph.D.
SKA109 Ing. Jan Skapa, Ph.D.
VAN166 Ing. Jan Vanda
VAS40 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 4+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understand problems of signal transmission on metallic and optical medium. Learning outcomes are set so that the students are able to identify and apply tasks in the field of transmission media.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Lead substitute scheme, primary and secondary lead parameters, telegraph equation, cable construction, metallic lead inhomogeneity and capacitive imbalance, balancing vf symmetrical cables, defect survey in cable, optical fiber in telecommunication, transmission chain block diagram along optical fiber, optical signal fiber transmission principle, losses in fiber, construction, fiber splicing, lights sources and detectors, optical signal wave-length and transmission window, transmission capacity, transmission rate, amplification length and repeating section, digital signal immunity against disturbance and distortion.

Compulsory literature:

GHATAK,A.K., THYAGARAJAN,K. Introduction to fiber optics. Cambridge University Press, 1.vydání, 1998, ISBN 0-521-577853.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování protokolů z laboratorních cvičení, dvou projektů a testů s bodovým hodnocením, které je uvedeno v odkazu Podmínky absolvování předmětu.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Blokové schéma přenosového řetězce. Vývoj telekomunikačních vedení. Základní pojmy. Náhradní schéma vedení. Primární a sekundární parametry vedení. Teorie vedení - telegrafní rovnice. Délka vlny a rychlost šíření vln na vedení. Nekonečně dlouhé homogenní vedení. Vedení zakončené vlnovou impedancí. Vstupní impedance vedení. Výpočet primárních a sekundárních parametrů vedení na základě měření vstupní impedance naprázdno a nakrátko. Elektrická délka vedení. Homogenní vedení při vysokých kmitočtech. Využití vedení vvn pro přenos telekomunikačního signálu. Druhy, vlastnosti a využití metalických telekomunikačních vedení. Nadzemní vedení, kabelová vedení - symetrická a koaxiální. Frekvenční charakteristiky sekundárních parametrů vedení podle druhu a použití telekomunikačních vedení. Nehomogenity metalických vedení, kapacitní nesymetrie. Metody odstraňování kapacitních nerovnováh. Vyrovnávání kapacitních nesymetrií křižováním. Měření na kabelech - lokalizace izolačních závad. Úvod do telekomunikací a optických vláken. Základy optiky, elektromagnetické vlny, paprsky, fotony. Základy optických vláken, základní struktury, role numerické apertury. Útlum, ohybové ztráty, rozptyl, absorpce, výpočet celkového útlumu, metody měření útlumu. Módová a chromatická disperze, módy, příčiny disperzí a metody jejich redukce. Přenosová rychlost a šířka pásma, souvislost disperze a šířky pásma. Optické kabely, orientace v katalogových parametrech. Cvičení: Podmínky zápočtu, bezpečnostní školení. Řešení příkladů - výpočet sekundárních parametrů, ideální vedení a vedení bez zkreslení. Řešení příkladů - výpočet napětí a proudu na sdělovacím vedení zakončeném obecnou impedancí. Řešení příkladů - výpočet primárních a sekundárních parametrů z naměřených hodnot vstupní impedance naprázdno a nakrátko. Zadání 1. projektu. Výpočty geometrických vlastností optických vláken. Výpočty útlumů optických tras. Výpočty disperzí a přenosových rychlostí. Práce s katalogovými listy optických vláken a kabelů Laboratoře: Frekvenční závislost vlnové impedance a vlnového útlumu v hovorovém kmitočtovém pásmu. Měření absolutní hodnoty vstupní impedance vedení. Zaměřování přerušené žíly na kabelu. Měření provozního, vložného a zbytkového útlumu. Příprava na měření optických vláken a kabelů, vlastní měření. Zadání 2. projektu. Spojování optických vláken a kabelů. Realizace vláknově optických konektorů a jejich úprava Projekty: Projekt č. 1: Výpočet sekundárních parametrů, napětí a proudu na sdělovacím vedení zakončeném vlnovou impedancí. Na základě provedených měření v laboratorních cvičeních a podle stanovených úkolů vypracujte protokoly pro zadané metalické vedení. Projekt č.2: Měření optických tras a zpracování protokolů z měření.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2010/2011 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 44 (44) 0
                Laboratory work Laboratory work 4  0
                Project Laboratory work 4  0
                Akt.účast Laboratory work 8  0
                Příklady Project 6  0
                LU - opt. Laboratory work 10  0
                Test - opt. Written test 12  0
        Examination Examination 56 (56) 0
                Written examination Written examination 28  0
                Oral Oral examination 28  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner