454-0522/02 – Elektronické obvody I (EO I)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity6
Garant předmětuIng. Zdeněk TesařGarant verze předmětuIng. Zdeněk Tesař
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
TES10 Ing. Zdeněk Tesař
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět zapojením elektronických obvodů vytvořeným z diskrétních součástek a integrovaných obvodů. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti analogových elektrických obvodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Zpětná vazba a její vliv na vlastnosti elektronických zařízení. Vícestupňové zesilovače a vazby zesilovacích stupňů. Chyby zesilovačů způsobené reálnými vlastnostmi stavebních prvků. Transkonduktanční zesilovače (OTA). Transimpedanční zesilovače (CFA). Vysokofrekvenční zesilovače. Výkonové zesilovače. Elektrické filtry. Oscilátory RC a LC, funkční generátory. Modulátory, demodulátory, směšovače, násobiče a děliče kmitočtu. Syntetické prvky a jejich aplikace. Obvodová řešení číslicových obvodů.

Povinná literatura:

Vedral, J., Fischer, L.: Elektronické obvody pro měřící techniku. ČVUT Praha, 1999 Vrba, K.: Technika analogových obvodů a systémů - sbírka příkladů. Skriptum FE VUT Brno, 1988 Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. BEN technická literatura, 1996 Punčochář, J. : Operační zesilovače, historie a současnost. BEN technická literatura, 2002 Dostál, T.: Elektrické filtry. Skriptum EF VUT Brno, 1993 Martínek, P.: Elektrické filtry. Skriptum ČVUT Praha, 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru je průběžně prováděno bodové hodnocení zpracovaných laboratorních úloh a hodnocení vypracování zadaných projektů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Zpětná vazba, její vliv na vlastnosti elektronických zařízení. Vícestupňové zesilovače, vazby zesilovacích stupňů a jejich vliv na vlastnosti zesilovačů. Parametry reálných operačních zesilovačů a jejich vliv na vlastnosti operační sítě. Stabilita operačních sítí. Transkonduktanční zesilovače (OTA), princip a aplikace. Transimpedanční zesilovače (CFA) a obvody typu proudový konvejor (CC), princip a aplikace. Výkonové zesilovače, třídy zesilovačů a jejich vlastnosti. Realizace vysokofrekvenčních zesilovačů, kompenzace a neutralizace parazitních impedancí. Elektrické filtry, aproximace přenosové funkce, realizace filtrů vyšších řádů. Oscilátory RC a LC, funkční generátory. Obvodová řešení modulátorů a demodulátorů AM, FM a diskrétních modulací. Obvodová řešení směšovačů, násobičů a děličů kmitočtu. Obvodová realizace syntetických prvků (syntetická indukčnost, dvojný kapacitor) a jejich aplikace. Číslicové obvody, obvodová řešení a elektrické parametry. Cvičení: Určení parametrů náhradních modelů součástek a obvodů na základě katalogových údajů a na základě měření. Výpočet frekvenčních charakteristik zesilovačů, Návrh diferenčních zesilovacích stupňů. Návrh kaskódového zesilovače. Výpočet chyb výstupního signálu způsobených parametry reálného operačního zesilovače. Návrh filtrů vyšších řádů (kaskádní syntéza). Laboratoře: Měření základních statických a dynamických parametrů operačních zesilovačů. Měření vlastností navrženého diferenčního zesilovače. Měření vlastností navrženého kaskódového zesilovače. Návrh a měření invertujícího a neinvertujícího zesilovače s OTA. Návrh a měření invertujícího a neinvertujícího zesilovače s CFA. Měření frekvenčních charakteristik navrženého filtru typu DP 4. řádu. Měření parametrů syntetické indukčnosti. Měření charakteristik hradel TTL a CMOS. Projekty: Návrh zesilovacích stupňů (zadány el. parametry a stavební prvky). Návrh elektrických filtrů (zadán typ, řád a použité stavební prvky).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 14  0
                Projekt Projekt 26  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku