454-0524/02 – Microelectronics in the Telecommunications (MivT)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZDR20 doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understand microelectronics circuit used in telecommunications technology. Learning outcomes are set so that the students are able to identify and apply tasks in the field of microelectronics.

Teaching methods

Summary

Application of the electronics in the public and branch exchanges, transfer systems and terminal devices, circuits for digital connecting systems, user group for analog and digital systems, digital connecting system ordering, application for digital connection array, circuits for time connecting array TR and Tw , capacity of control memory and memory of calls, centralized a decentralized controlling of exchange, electronic circuits SLIC, SLAC, DLIC, SLID, input circuit for higher voltage.

Compulsory literature:

Prager E., Lojík V.: Mikroelektronika ve spojovací technice, SNTL 1988, Firemní literatura mikroelektronických obvodů

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Maximální počet bodů ze cvičení je 40. Podmínka udělení zápočtu je získání 10 bodů.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Směru rozvoje mikroelektroniky v telekomunikacích, výhody, nová problematika, trendy aplikace v elektronických ústřednách, veřejných a pobočkových, přenosových systémech a koncových zařízeních. Obvody pro digitální spojovací systémy, účastnická skupina pro analogové a digitální systémy, uspořádání digitálního spojovacího systému aplikace pro digitální spojovací pole. Elektronické obvody pro prostorové spojování, prostorové spojování diodové, tranzistorové, tyristorové, základní parametry spínacích bodů. Analogové spínací pole MHB 8804, Motorola MC 3416. Elektronické obvody pro prostorové spojování, spínací matice 4x4 firmy RCL, obvod M 089 2x8 SGS ATES, struktura spojovacího pole ústředny MITEL. Časové spojovací pole TR a Tw , kapacita řídicí paměti a paměti hovorů. Obvod firmy MITEL 8980, časový článek firmy SGS ATES, obvod Siemens SM 233, časový článek 32x32 ústředen ITT 12, obvod MTS 256x256, japonská matice 16x4. Centralizované a decentralizované řízení ústředen, částečná decentralizace řízení, porovnání způsobů řízení. Decentralizované řízení s funkčním rozdělením, kombinované decentralizované řízení, další možnosti decentralizace řízení. Obvody systému MT 20, decentralizované řízení modulu spojovacího pole, řízení signalizační jednotky, decentralizované řízení systému ITT 12. Jednoprocesorové řízení malých ústředen. Elektronické obvody v účastnické sadě, obvody SLIC pro čtyřdrátové spojení,obvod MC 3419, MC 3419, obvod SLIC G 150 firmy Siemens. Mikroelektronické řešení účastnického vstupu pro číslicové ústředny,jednokanálový kodek MC 14404, obvod TSAC typ MC 14418. Integrovaný kodek a filtr, obvody SLAC, řídicí obvod účastnické sady firmy Siemens,, obvody DLIC, obvod SLID firmy Siemens, vstupní obvod pro vyšší napětí. Mikroelektronické obvody ve společných částech ústředny, přijímače tlačítkové frekvenční volby, obvod MHB 8820, MH 8865, signální procesor 2920, obvody tónových generátorů, aplikace mikroprocesorů v tarifikování. Mikroelektronické obvody v koncových zařízeních,, obvod M 760,, inteligentní telefon, obvody SAB 80C482,SAB 81C50, PSB 7510, M 751, TDA 1077, hovorový obvod TEA 1064, obvod vyzvánění S 124 A. Cvičení: Bezpečnostní školení, zadání projektu č. 1 Konzultace Konzultace Odvzdání projektu č. 1, zadání projektu č. 2 Konzultace Konzultace Odevzdání projketu č. 2, zápočet Laboratoře: Vzorkování hlasového signálu Logaritmická komprese Přenos číslicového signálu Celkové zapojení Komprese hlasového signálu Komprese hlasového signálu Celkové zapojení Projekty: Jednosměrná hlasová komunikace přes číslicový kanál. Komprese hlasového signálu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Other task type Other task type 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner